Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

MARMONT, August-Frédéric-Louism Viesse de, Duc de Raguse. Voyage du Maréchal Duc de Raguse en Hongrie, en Transylvania… à Constantinople… et en Égypte… cilt I-IV, Paris, Ladvocat, 1839 [Atlas].

Fransız kökenli Ragusa dükü August Frederic Louis de Marmont (1774-1852) Fransa'da doğdu, Venedik'te öldü. Askeri kariyerine üsteğmen olarak başlayan Marmont'un kısa zamanda yetenekleri ortaya çıktığından dolayı Napolyon Bonapart onu kendi yaveri yapar, daha sonra Marmont albay rütbesine ulaşır ve iki yıl sonra Napolyon onu general rütbesine getirir.

1806'da Dalmaçya hükümdarlığına atanır. Orada yollar açılımı ve çağdaş bir yönetim sisteminin kuruluşu için çalışır, aynı zamanda Ragusa dükü ünvanını kazanır. Ard arda kazandığı askeri zaferler sonucu kendisine mareşal ünvanı verilir ve İlirya Eyaletleri yönetimine atanır. 1811'de fransız ordusunun Portekiz'de yönetimini eline alır ve bu arada ağır yaralanır. Bir yıl sonra Almanya'da yeniden ordu yönetiminde görev alır ve başarıları nedeniyle Napolyon onu yardımcısı olarak tayin eder. Kral 18nci Louis'nin tekrar tahta gelmesiyle Napolyon'u terk eder ancak 1830 ayaklanmasında ordusu Paris'i Charles I'in kontrolü altında tutmayı başaramayınca Marmont ihanet suçuyla sürgüne gönderilir ve bundan sonra İngiltere, Amsterdam ve Viyana'da yaşar.
Oralardayken Marmont Avrupa'yı gezmeye karar verir. Macaristan'ı (1832), İsviçre'yi (1833), İtalya'yı (1833), Mısır'ı, Türkiye'yi ve İran'ı gezer (1834-1835). Tekrar İtalya'ya (1835) ve son olarak hatıralarını yazmak üzere Viyana'ya döner (1836). Anıları 1837 ve 1838'de yayınlandı.

Bu arada madencilikle ilgili girişimlerde bulundu, yeni bir döküm metodu kullanmaya kalkıştıysa da sonuçta bununla ilgili bir icat diploması elde edemedi. 1838 yılının kışı Venedik'e yerleşmeye karar verir ancak 1841-42 yıllarında Fransa'ya dönüp Chantillon'daki ailesine ait şatoyu yeniden elde etmeye çalışır, ne var ki bu girişimi sonuçsuz kalır. Marmont 78 yaşında Venedik'te ölür ve memleketi Fransa'da gömülür.

Seyahat anılarını içeren dört ciltlik kitaba eşlik eden bu ender albümde yer alan gravürler baron Taylor'un seyahatlerini anlatan ve aynı tarihlerde Finden basımevinde basılan kitaptan alınmış kopyalardır. Suriye, Kudüs, Mısır ve Sicilya'dan görüntüler içermektedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (20)