Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BANSE Ewald. Die Türkei. Eine Moderne Geographie, Berlin/Βraunschweig/Hamburg 1919.

Alman asıllı coğrafyacı Ewald Banse (1883-1953) Alman Ulusal Devletinin (Reich) yayılmasının ateşli bir savunucusuydu. Bunun uğruna savaş taktiklerini bile destekleyen Banse, Nazi rejimi ve Hitler lehine birçok makale yayınlamış ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hayranıydı. Doğduğu yer olan Braunschweig'in Teknik Kolejinde ve birçok üniversitede coğrafya profesörlüğü yapan Banse Doğu'da ve Afrika'da epeyce seyahat edip 1907'den 1953 yılına dek otuza yakın coğrafya eseri, edebi türden ise yirmi tane eser yayınlar. Bütün "doğulu" halkların tümden avrupalılaştırılması hatta yokedilmesi taraftarıydı.

Burada sözkonusu olan ve ilk kez 1915'te yayınlanan yapıtın girişinde, Banse, coğrafya bilimine yeni bir yaklaşımı savunurken coğrafyanın sadece doğal öğeleri diziye koyan bir bilim değil halkların tarihinin incelenmesiyle tamamlanan bir tarih ve coğrafya birleşimi olduğunu belirtmektedir. Bu düşünüş tarzı doğrultusunda Türkiye coğrafyası ile ilgili bölümlerden başka, kitapta, Türkiye'nin tarih, siyaset ve ekonomisi hatta Almanya ile ilişkileri hakkında bölümler de yer almakta.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (63)