Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

ADELPHUS, i.e. Johann Adolph Meulich. Die Türckisch Chronica von irem Vrsprung anefang und Regiment bisz vff dise Zeit sampt yre kriegen und streyten mit den christen begangen... Strasburg, Martin Flach, M.CCCC.XIII [=1513].

Alman asıllı doktor Johannes Adelphus (1445-1522 ?) çok yönlü bir hümanist kültüre sahipti. Yazdığı eserler tarih-coğrafya ve din konularıyla ilgilidir. Müling yada Mulichius adlarıyla da tanınan Adelphus, Strasburg'da yaşar (1505-1514). H. Grüninger yayıneviyle işbirliği yapar. 1516 yılında gittiği Schaffhausen'de doktorluk yapar. Ardından Trier şehrine yerleşip eserlerini yayınlar. 1520'de Schaffhausen'e döner ve burada ölür.

Mesleği doktorluk olmakla birlikte Adelphus daha çok vakayiname yazarı olarak tanınır. Ünlü hümanist filozof, şair, ve Floransa'nın Platon Akademisi profesörü Marsilio Ficino'nun eserlerini almanca'ya çevirmiş, İsa'nın kovuştuma ve işkenceleri hakkında eserler yazmış ve Erasmus'un "Enchiridion militis Christiani” başlıklı eserinin çevirisiyle ün kazanmıştı.

Burada sözkonusu olan kitap Osmanlılarla ilgili bir vakayiname olup, zamanın sanat anlayışı doğrultusunda, çoğunlukla düşgücü eseri olan ve o devrin başka yayınlarında da gözükmüş olan bazı konuları yineleyen tahta gravürlerle tamamlanmaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (19)