Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

MELLING, Antoine Ignace. Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, Paris, Treuttel et Würtz, MDCCCXIX [=1819].

Fransız asıllı ressam ve mimar Antoine Ignace Melling'in (1763-1831) babası heykeltraştı. Kendisi mimarlık ve matematik öğrenimi görür, İtalya ve Mısır'a seyahat eder ve nihayet 1784 yılında Rus sefaretinde ataşe olarak yaklaşık 18 yıl İstanbul'da yaşar. Sultan III. Selim ve kızkardeşi Hatice Sultanın mimarı olur, ayrıca Hatice Sultanla daha özel bir ilişkisi de olur. Onun için Ortaköy'deki sarayının iç kısmını ve bahçelerinin planını, ayrıca Defterdar burnunda neoklasik biçimde yeni bir saray yapar, elbiseler ve mücevherler yaratır.

Osmanlı başkentinde uzun süre kalmış olması, ona, Saray çevresinde yaşayıp gözlemler yapma ve kenti, Boğaz'ı, çevre yöreleri ve de osmanlı toplumunu çarpıcı bir resim uslubuyla resmetme olanağını verir. 1803 yılında Paris'e döndükten sonra bu şahane eseri yayınlayıp Napolyon'nun eşi imparatoriçe Jozefin emrinde peyzaj ressamı olarak tayin olur. 1812 yılında Hollanda'ya seyahat eder, bu gezinin meyvası büyük sayıda desenler ve ailesine yollamış olduğu birçok mektup olmuştur. Bu gezisini Fransa içinde, İngiltere ve Pireneler'e başka geziler izler.

Desenlerinin yayımını hazırlamak amacıyla, 1809-1819 yılları arasında, devrin en usta gravürcülerinin katkısıyla bir gravür atölyesi kurar. Sözkonusu baskının mükemmel nitelikte oluşu, seçkin kâğıt üzerinde en iyi gravürcülerin işbirliğiyle çalışmış olması ve süreci baştan sona dek Melling'in denetlemesine, çizimlerin kusursuz ve desenlerin özgün olmasına borçludur. Açıklayıcı metinler için Melling, Lechevalier, P. Deval, Pouquevile, Lacretelle, Choiseul-Gouffier, Barbie de Bocage gibi bilirkişilerle çalışmış yada onlara danışmıştır. Haritada ressamın çizdiği yerleri hangi noktadan resmettiği de işaretlenmiştir. Daha sonra bu gravürler renklendirilmiş olarak da yayımlanır. Osmanlı başkenti, doğal çevresiyle, anıtları ve günlük yaşamıyla Avrupalıların gözlerine eşsiz bir biçimde sergilenir. Yakın zamanlarda söylenmiş olduğu gibi "Melling, İstanbul'a kentin özgün bir sakini gibi bakmış ancak onu keskin bakışlı bir Batılı olarak çizmiştir".

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (55)