Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Το Βασίλειον της Κρήτης [Girit Krallığı] – Cretae Regnum, Francesco Basilicata, 1618, İraklion (Kandiye), «Mikros Naftilos» – Vikelaia Kütüphanesi – ΤΕDΚ Girit, 1994.

İtalyan asıllı haritacı ve ordu mühendisi Francesco Basilicata Venedik Cumhuriyeti görevlisi olarak uzun süre Girit'te yaşar. Büyük olasılıkla 1609 yılında Girit'e gelip ömrü boyunca burada resim çizer (son elyazmasının tarihine göre ölüm yılı 1638 olarak saptanıyor). Adada uzun süre kalışı sayesinde çizimlerinin doğruluğunu tekrar tekrar kanıtlama ve geliştirme olanağına sahipti.

Eserlerini çoğunlukla yüksek rütbeli Venedikli yöneticilere adamaktaydı. Bunun nedeni üsttekilerinin teveccühünü sağlaması yada ordu mühendisi olarak görev ve sorumlulukları dahilinde olabilir. Burada söz konusu olan ve 1618-1619 yıllarında yapıldığı sanılan "Atlas", Kandiye'de süvari birliği levazımcısı Natale Donato'ya adanmış olup Girit hakkında uzun bir raporla (Relazione) tamamlanmakta. Raporda, adanın tahkimat ve savunma türleri dışında, doğal coğrafya, tarih, arkeoloji, yönetim ve ekonomisi önemle kaydedilmektedir.

Basilicata, yaptığı haritalarda, renkleri ustaca kullanarak çeşitli yörelerin topografya ve morfolojisini vurgulayıp, hem deniz alanında hem askerî mevkilerde ekonomik önem taşıyan her ayrıntının sergilenmesine özen gösterir. Sanat anlayışıyla ve güzelduyulu renk bağdaştırmalarıyla çizilmiş olan bu haritalarda mekânların uyumlu düzeni ve ayrıntıya gösterilen tercih göze çarpmaktadır. Sergilenen konular arasında köyler, tuzlalar, bahçe, değirmen, kuyu, hatta ağaç bile var. Tabya, kışla, depo, tersane ve liman inşaatı gibi ordu tesisatlarına özel önem verilmiştir. Çizimlerde, kuşbakışı, uzaktan, deniz tarafı, kara tarafı gibi çeşitli açılardan verilen manzaralar o sıralarda alışılmamış ve özgün bir görüntüleme biçimiydi. Basilicata'nın Girit haritası zamanının en doğru haritası olarak tanınıp M. Boschini ve V.M. Coronelli tarafından model olarak kullanılmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (43)