Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

[GUILLET, André Georges]. Athènes ancienne et nouvelle. Et l’estat present de l’empire des Turcs… Avec le plan de la ville d’Athènes, par le Sr. de la Guilletière, Paris, Estienne Michallet, M.DC.LXXV [=1675].

Kraliyet Resim Akademisi tarihçisi Fransız asıllı André Georges Guillet (1624-1705)
kitabın önsözünde "burada yer alan anlatı kardeşim La Guilletière'in yazılarından kaynaklanmaktadır" diye açıklamada bulunur. Aslında bu metni kendisi yunan ve latin edebiyatından ve çağdaş eserlerden alıntılar kullanarak geliştirmişti. Gerçek yada düşsel bir şahıs olan La Guilletière Mağrip'te esir edildikten sonra Osmanlı İmparatorluğu hükmünde olan topraklarda seyahat eder (1669).

Üç ayda tükenen bu başarılı ilk baskı, "Atina şehri arkeolojisinin gerçek sözcüsü" J. Spon tarafından tarihî tutarsızlıkları nedeniyle çok sert eleştirilere uğrar. Guillet karşı saldırıya geçip bu eleştirileri esprili ve iğneleyici bir biçimde yanıtlar. Metninin geçerliği üzerinde yapılan sorgulamalar 20. yüzyıla dek süregider.

Bu konuda tek kesin olan şey Atina'ya yerleşmiş olan Fransız konsolos Giraud ve Kapusen misyonerlerin titiz raporları, kayıtları ve incelemeleri sayesinde Atina kenti hem antik hem çağdaş haliyle "Avrupalı'nın bilincinde yer almış" olduğuydu.
Guillet kitabında şöyle der: "Eski kentlerden adını koruyabilmiş tek kent Atina'dır. Coğrafyacılarımız bu adı bozmaya uğraştılarsa da boşuna oldu. Şehrin halkı, Yunanlı olsun Türk olsun, kente Atina deyip Atina olarak yazıyor".

Bu yayına benzer gine uydurma anlatılı bir yayın Sparta yöresi için de yapılır. Adı "Lacedemone ancienne et nouvelle..." olan bu kitapta Mani (Manya) yöresi için en eski betimlemelerden birini okuma olanağımız var. Güzergâhlar ve olaylarla ilgili belirsizlikleri göz ardı edersek metnin geri kalan kısmı okura hem Atina hem Sparta hakkında son derece yoğun bilgili bir eser sunmuştur. Atina ile ilgili baskıda bulunan kent haritasında, tarihi anıt ve başka önemli yerlerin işaretlenmesi dışında bir de antik bir Roma tiyatrosunun son derece ilginç bir röprodüksiyonu yer almaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (3)