Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

ROSACCIO, Giuseppe. Viaggio da Venetia, a Costantinopoli : per mare, e per terra & insieme quello di Terra Santa..., Venedik, Giacomo Franco, 1598.]

İtalyan asıllı doktor ve coğrafyacı Guiseppe Rosaccio (1530-1620) Venedik'in Friuli yöresinde doğar. Sadeleştirilmiş kitaplardan oluşan bir yayın dizisi ile tanınır. İslâm dini hakkında uzun bir deneme kaleme alır, coğrafya, kozmografya, gökbilim ve astroloji ile ilgili eserleri çok okunup bir çok yeni baskı yapar. Bunlar arasında "Gök ve yeryüzü tiyatrosu" ("Teatro del Cielo e della Terra", Venedik 1595), "Evren ve bölümleri, Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika" ("İl Mondo e le sue parti, cioè Europa, Affrica, Asia et America", Verona 1596), "Yer ve gök dünyası" ("İl Mondo elementare e celeste", Treviso 1604), ve italyanca halk lehçesiyle yazılıp birçok dizin içeren "Ptolemaios coğrafyası" (1599) yer almaktadır. Bunlardan başka Rosaccio büyük bir dünya atlası (Venedik 1597), büyük bir İtalya haritası (Floransa 1609) ve bir Toscana haritası (Floransa 1609) çizmiştir.

Sözkonusu yayında Rosaccio varolan isolarium yada ada haritaları geleneğini hacılık seyahatnameleriyle bağdaştırır. "Venedik'ten İstanbul'a yolculuk" adlı yapıt kısa metinler eşliğinde güzergâh haritaları içermektedir. Böylelikle haritaların çizimi daha önce yayınlanmış benzer isolariumları (G. Camoccio, P. Bertelli) kopya etmekle birlikte, bu kitap okura Kutsal Yerlerle ilgili resimli bir seyahatname sunmuş olur; nitekim bu tür yayın 16. yüzyılda çok rağbet gören bir kitap türüne dönüşür.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (75)