Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

ARGENTI, Philip P. The Costumes of Chios. Their Development from the XVth to the XXth Century, Londra, B.T. Batsford [1953].

Kökleri adanın Cenevizliler devrine dek uzanan eski bir Sakızlı aileden gelen Filippo Argenti (Aryentis) (1891-1974) Marsilya'da doğdu. Babası, Aryentios okulu ve hastahanesini yaptıran hayırsever Pandeli Aryenti'idi. Filippo Aryentis Oxford'da edebiyat, Atina'da hukuk öğrenimi görür. Yabancı dil sahibi ve çok çalışkan biri olarak çeşitli Avrupa arşivlerinde araştırmalar yaptıktan sonra çoğu ingilizce yazılmış bir dizi önemli çalışmalar kaleme alır. Konuları, memleketinin halk kültürü, tarihi ve kaynakçalarıdır. Araştırmalarında gezgin metinlerinden yararlanan Aryentis ayrıca Sakız adasıyla ilgili geniş bir gravür ve resim koleksiyonuna sahipti. Çeşitli Yunan sefaretlerinde memurluk görevinde, Londra'daki Yunan sefaretinde ataşe görevinde bulundu, Atina Akademisi muhabir üyeliğine seçildi. Sakız adasının Kambos mevkiinde bulunan Aryenti çiftliği, içindeki korunmaya alınmış konak ve büyük bahçesiyle, bugün hâlâ Sakız adası kültürünün en çarpıcı mimari ve canlı anıtlarından biri olma sıfatını koruyor. Filippo Aryentis 1962 yılında, Sakız adası kültürünün 14. asırdan 20. asra kadar her alanını kaplayan nadir kitap, bilim dergisi, harita ve albümden ibaret 10.000'den fazla cilt, değerli elyazmaları, fotoğraf ve tablo koleksiyonlarını Sakız (Hios) Kütüphanesine bahşetti. Aynı zamanda kütüphane binasının restorasyonunu üstlenirken, Aryenti ailesinin tablolarıyla donattığı Aryentio Müzesini ve Hios Halk Sanatları Müzesini de kurdu.

Önemli ve nadir bir baskı olan ve 500 adet olarak yayınlanan bu kitap kadın ve erkek kıyafetleri üzerine etraflı ve kanıtlara dayanan bir araştırma olup Aryentis'in kendi desenlerini ve gezginlerin yayınladığı kitaplardan 111 tane renkli gravür ve desen içermektedir. Kıyafetlerin malzemesiyle ilgili (keten, yün, pamuk, ipek gibi) baştaki genel gözlemleri mücevherler ve nakışlarla ilgili betimlemeler, soylu ve köylü erkek kıyafetleri izler; kadın kıyafetleri ise adadaki 20 tane köyün herbirinde gözlemlenen çeşitlemelerle sergilenmekte. Ekte, istatistik verilerinden ve Hios kıyafetleri adlarının eş anlamlarından başka, Hios kıyafetlerinden sözeden gezgin kitaplarından alıntılar yayınlanmış oldukları dilde değiştirilmeden aktarılıyor. Tablo, gravür, akuarel ve desenlerin hemen hemen tümü yazarın özel koleksiyonundan kaynaklanıyor. Bu çalışma, yunan kültürü hakkında eşi olmayan tanıklıkları bir araya getiren gezi kitaplarının büyük önemini kanıtlayıp yüzeye çıkarıyor.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (105)