Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

LIGHT, Sir Henry. Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, Mount Libanon, and Cyprus, in the Year 1814, Londra, for Rodwell and Martin, 1818.

İngiliz asıllı subay Sir Henry Light, Malta muhafız birliğindeki görevi sırasında sonradan vakayinamesinde anlattığı yerleri (Mısır, Nubiya, Kutsal Yerler, Lübnan dağları ve Kıbrıs'ı) gezebilmek için gereken izni temin etmişti. "Merak gidermek ve hoş vakit geçirmek" amacıyla yaptığı bu gezi hakkında anlattıkları pitoresk durumlar ve yerli halklar üzerine yaptığı gözlemlerle bezeniyor. Light, gezisi sırasında kendisini en çok etkileyen yerleri anımsayabilmek için notlar tutup eskizler yapar. Kitabın son bölümünde Habeşistan'da kaydettiği Hellenistik ve Roma devirlerinden kitabeler yer almakta. İskenderiye ile Kahire'yi görür, Nil nehrini geçip Asvan'a kadar gelir. Nubiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalılardan biri olarak buradaki eski harabelerin eskizlerini çizip hristiyan mabetleri kalıntılarının yerini belirler.
Daha sonra Kudüs, Lübnan'a gider (Maruniler hakkında yazar) ve "alışılmış" deniz yolundan yani Kıbrıs'ın Doğu'ya ve Batı'ya doğru açılan önemli limanlarından geçerek Malta'ya döner.

Yazan: İoli Vingopoulou


Written by Ioli Vingopoulou

Konular (8)