Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BIANCO NOE, Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro, et al monte Sina. Col dissegno delle Città, Castelli, Ville, Chiese, Monasterij, Isole, Porti, & Fiumi..., Lucca, Salvatore e Giandomenico Marescandoli, 1600.

Fransiskan rahip Noe Bianco Kutsal Yerlere hacılık seyahatini yaklaşık olarak 1527'de gerçekleştirir, ölüm tarihiyse Perugia'da 1568 yılına rastlar. Güzergâhını değiştirebilecek beklenmedik durumlar ve başka sorunlarla karşılaşmadan yolculuğu hacıların beylik deniz yolunu izler. Venedik'ten yola çıkıp Adriyatik ve İyon deniziyle güney Ege'de Venedik cumhuriyetinin egemenliğinde olan yerler ve adalara duraklar yaptıktan sonra Filistin'e varır. Bianco, Kudüs ve yöresindeki kutsallaşmış yerleri ziyaret ettikten sonra Kıbrıs, Girit ve Korfu'dan geçerek 1527 yılının Kasım ayında Venedik'e döner. 1566'da yayınlanan seyahatnamesi 1570, 1585, 1638, 1738 yıllarında yeniden basılır. Ancak 1600'da italyanca dilinde daha önce anonim olarak yayınlanmış çok iyi bilinen ve çok satan bir hacılık seyahatnamesini, yayıncılardan biri, daha büyük başarı kazanacağı düşüncesiyle Bianco'yu yazar göstererek yeniden yayınlar. Araştırmacılar bugüne dek tüm bu baskıların ne içeriği ne de yazarı hakkında kesin bir karara varmış değil, bu konudaki bulanıklık süregelmektedir. Tek bir farklılık varsa o da metin içinde daha öznel bir söylem sergileyen kısımların Bianco tarafından kaleme alınmış olma olasılığıdır.

Vakayinamenin ilk kısmında Kutsal Yerlere giden hacıların tedarik etmesi gereken şeylerin tümü sayılıp yolculuk hazırlığı için öğüt ve öneriler verilmektedir. 1600 baskısında yer alan ve öteki hacılık seyahatnamelerine kıyasla orijinallik sayılabilecek tahta gravürler çoğunlukla ziyaret edilen Kutsal Yerlerden liman, çeşitli yerler ve tapınma noktaları görüntülemektedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (119)