Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

NAPIER, Charles James. Memoir on the Roads of Cefalonia…, Accompanied by Statistical Tables, State of the Thermometer, &c. &c. &c. Londra, Printed for James Ridway,1825.

İngiliz asıllı ordu görevlisi ve siyaset adamı Charles James Napier (1782-1853), 1819'da Britanya hükümetini temsilen Korfu'yu ziyaret eder. 1820'de gizli görevle Tepedelenli Ali Paşa iktidarındaki Yanya'ya gelir, 1821'de ise Osmanlı hakimiyetine karşı isyan etmiş olan Yunanistan'ın verdiği mücadelenin hararetli bir savunucusu olur. Yirmi yıl sonra Napier Hindistan ve bugün Pakistan olan yörede önemli siyasi faaliyet sürdürür. 1822'de Korfu'dan sonra gönderildiği Kefalonya'da yönetici olarak 8 yıl kalır ve burayı mutlak bir hükümdar gibi idare eder. Bununla birlikte adada yolların açılması ve kurumların ıslah edilmesi için gerekenleri yapar. Bu arada ayaklanmış Yunanistan'a doğru yol alırken Kefalonya'ya uğrayan Lord Byron'la karşılaşır.

Son derece ilginç bir doküman olan bu muhtırada Kefalonya'nın yol ağı ve özellikle ıslahı için Napier'in yaptığı öneriler yer alıyor. Bundan başka Latin ozanlarından alıntılar eşliğinde yörenin arkeolojik sit ve anıtları hakkında tarifler, Argostoli şehrinin tahkimatı, bataklık kurutmaları, hapishaneler ve ordugâhlar hakkında Napier'in yaptığı bütçe hesaplamaları ve önerileri yer almakta. Kitabın sonunda Kefalonya adasındaki 20 köy hakkında üç aylık aralıklarla sıcaklık dereceleri, nüfus, meslekler, binalar, donanım, çeşmeler, sel yatakları, ürünler, hayvan türleri ve balıkçılık filosu hakkında bilgiler içeren ayrıntılı cetveller var. Napier'in yazmış olduğu diğer kitaplar arasında The war in Greece (1821), Greece in 1824 ve Τhe Colonies… of the Ionian islands especially… (1833) var.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (6)