Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

[MOLL, Herman]. Geographia classica: The geography of the ancients so far describ'd as it is contain'd in the Greek and Latin classicks, in twenty-nine maps of the Old World..., Londra, Printed for C. Browne, MDCCXVII [=1717].

İngiliz asıllı gravürcü, haritacı ve yayıncı Herman Moll'ün (1654-1732) kökeni büyük bir olasılıkla alman yada flamandı. Moll 1678 yılında Londra'ya yerleşir ve bir kitabevi çalıştırır. Avrupa ve Amerika kıtalarının ayrıntılı haritalarını çizmesi ve çok ünlü iki kitabın, Daniel Defoe'nun "Robenson Crusoe"su ile Jonathan Swift'in "Gulliver'in gezileri" kitabını resimlendirmesi ile tanınmaktadır. Başta başka haritacıların hesabına çalışan Moll 1690 yılından itibaren kendi haritalarını çizip yayınlar. 1695-1736 yıllarını kapsayan geniş zaman süresinde Moll büyük sayıda ve birçok ciltten oluşan Atlaslar yayınlar. Çoğu resimli ve renkli olan haritaları hem çağdaş haritacılar hem daha sonra gelen haritacılar tarafından kopya edilmişti. 1710 yılında, Moll, günümüzde artık ender bulunan küçük boyutta ve son derece özgün yerküreleri yaratır. Yayınladığı bütün haritalar defalarca yeniden yayınlanır, siyasal güçler tarafından toprak taleplerinde kullanılır, ve çizimlerinin estetik niteliği sayesinde haritacılık tarihinde en çok aranan haritalar olarak kalır.

Burada sözkonusu olan baskı 29 tane harita içermektedir. Kaydedilen yerler ve yer adları Homeros, Vergilius, Ovidius, Lukianos (Lucianus), Sallustius, Livius, Plutarkhos, Quintus Curtius Rufus, Ksenofon, Herodot v.b. antik Yunan ve Romalı yazarların eserlerinden alınmıştır. Ayrıca Tevrat ve İncil'e ilişkin yerleri gösteren bir harita daha eklenmiştir. Başlığın yer aldığı sayfada belirtildiği gibi bu yayının amacı okul kitabı olarak kullanılmasıydı.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (30)