Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

MAUNDRELL, Henry. Reize van Aléppo naar Jeruzalem, op Paasschen, in't jaar 1698..., Utrecht, Willem van Poolsum, 1705.

Henry Maundrell'in (1650-1710) yaşamının ilk yılları hakkında elimizde fazla bilgi bulunmamaktadır. 1696'dan 1701 yılına dek Levant Company adlı İngiliz şirketinin Halep şubesinde papazlık görevinde bulunmuştu. Maundrell 1698 yılının sonuna doğru tümü kendisi gibi İngiliz olan 14 kişiyle birlikte Paskalya bayramını Kutsal Topraklarda kutlamak üzere Kudüs'e seyahat eder. Bu küçük İngiliz kervan önce Suriye'nin Trablusşam kentine gelir, oradan Yafa (antik İope), Akka, Kudüs ve civarını, Beytüllahim ve Nasıra'yı ziyaret eder. Yolları Şam ve Baalbek'ten geçtikten sonra aynı yılın Mayıs ayında Halep'e geri dönerler. Maundrell,1699 yılında, Fırat nehrinin geçtiği Mezopotamya yöresine yeniden bir seyahat gerçekleştirir.

Günlük biçiminde yazdığı seyahatnamesinin ingilizce baskısı 1703 yılında, ardından fransızca (1705, 1706), hollandaca (1705) ve nihayet almanca (1737) çevirileri yayınlanır. Çok sevilen bir kitap haline gelen bu eserin ingilizcesi 19. yüzyıl başlarında (1810 ve 1823) yeniden yayınlanır. Ne var ki sözkonusu seyahat bu yayınların tümünde değişik tarihlere yerleştirilmiş olup ilk baskıda yer alan görüntüler daha sonraki baskıların hiçbirinde tam olarak eklenmemiştir.

Maundrell Baalbek'teki tarihî anıtların betimlemesini yapan ilk İngiliz gezgindir. Seyahatnamesinde, antik tapınma usulleri, Roma devrine ait yazıtlar, yolcu hanları, Dürzi ve Maruniler gibi çeşitli yöre halkları hakkında son derece ilginç gözlemler, Büyük İskender'in fetihlerine ilişkin tarihî bilgiler, 17. yüzyıl sonunda yer alan siyasal olayları, ve Kutsal Yerlerdeki tapınmalarından ayrıntılı betimlemeler okumaktayız.

Kitaptaki resimler az sayıda olmakla birlikte işlenen konuların nadir olması açısından önemlidir (Baalbek kenti, Fenikelilere ait anıt mezarlar, Tabor dağı, Hazreti Süleyman'ın su sarnıçları v.b.)

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (10)