Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

[Seller, John]. The English pilot. Part III: Describing the Sea-coasts, Capes, Head-lands.., Londra, Printed for J. Mount, and T. Page, MDCCLXXI [=1771].

İngiliz asıllı sanatçı, haritacı ve kraliyet hidrografı (su bilimi uzmanı) John Seller (1630-1697), kıyıları ilk kez ayrıntılı biçimde kaydeden «English Pilot...» başlıklı eserin yaratıcısı olarak tanınır. Bu eser Seller'in ölümünden sonra bile birçok kez yeniden basılmış ve 19. yüzyılı da içeren uzun bir süre için rehber olarak kullanılmıştır. Seller'in kıyı liman ve demirleme yerleri betimlemesi ilerideki birçok harita yayınını etkilemiştir (J. Bellin, Roux v.b. haritaları).

Seller harita, atlas, yıllık (almanac), astronomi haritaları ve gemiciler için ilk esaslı kullanım rehberlerini yayınlamıştır. 1671 yılında İngiltere kralı II. Charles tarafından resmî kraliyet hidrografı ilân edilir ve yaklaşık 30 yıl süreyle harita yayını tekelini elinde tutar. Kurmuş olduğu yayınevi büyük ve küçük boy haritalar (astronomi, kara ve deniz haritaları)'dan başka gemiciler için her çeşit kullanım rehberi, el kitapları, gemicilik cihazları ve çeşitli aletler satar. Dükkanı Londra'nın gemiciler tarafından pek uğranan bir semtinde bulunmaktaydı; nitekim gelip geçen müşteriler orada "...aritmetik, geometri, cebir, trigonometri, gemicilik ve balistik dersleri..." izleyebilir ve çeşitli gemicilik aletlerinin kullanılış biçimini öğrenebilirdi. Seller'in şirketi Thornton ve Fischer şirketi tarafından müthiş bir rekabete maruz kalır; nitekim en sonunda Thornton ve Fischer Seller'in birçok yapıtının yayın hakkını elde ederler.

Seller'in uzun meslek hayatı boyunca yayınladığı eserler arasında “Praxis Nautica» (1669), «Atlas Maritimus» (1669), «Atlas Terrestris» (1676) başlıklı kitaplar ve gemicilik sanatı hakkında bir özet kitabı yer almakta (1681). Seller'in haritaları çizim ve estetik sonuç açısından pek bakımlı olmamakla birlikte, gemici haritaları arasında ingilizce dilini "yerleştirmek" usûlü ile ingiliz harita bilimine ve 17. yüzyıl harita üretimine önemli katkıda bulunmuştur.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (65)