Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

TAVERNIER, Jean Baptiste. Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, ecuyer baron d'Aubonne, en Turquie, en Perse, et aux Indes: pendant l'espace de quarante ans..., Utrecht, Guillaume vande Water, Guillaume & Jacob Poolsum, M.DCC.XII [=1712].

Flaman asıllı Jean Baptiste Tavernier (1605-1689) coğrafya haritaları satan bir tüccarın oğluydu. Yolculuklar için beslediği tutkuyla daha 22 yaşını doldurmadan Avrupa'nın birçok ülkesini gezmiş (İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya, Macaristan, İsviçre) ve bu ülkelerde konuşulan belli başlı dilleri öğrenmişti. Osmanlı İmparatorluğu ve İran'a doğru ilk seyahatine 1631 yılında çıkar. Kendisini İran'a götürecek olan kervanı beklemek için 11 ay İstanbul'da kalır. Doğu'ya doğru yaptığı yolculukta Tokat, Erzurum, Erivan'dan geçer ve İsfahan'a varır. Dönüşte Bağdat yolunu izleyerek Halep, İskenderiye, Malta'dan geçer ve İtalya yoluyla 1633'te Paris'e ulaşır. Bu yolculuktan başka 1668 yılına dek altı seyahat gerçekleştiren Tavernier, tüccar sıfatıyla Doğu ülkelerindeki prenslere değerli taş satar. Japonya ve Cava'ya kadar ulaşır ve kendi anlatımıyla: "... kırk yıllık bir süre içinde her ülkenin dini, idaresi, adetleri ve ticareti hakkında hatta ölçü ve tartı birimleri ve para değerleri ile ilgili bilgiler" kaydeder. Seksen üç yaşına varmışken Hindistan'a gitmek üzere yola çıkar, Rusya'yı geçer, ancak 1689 yılında Moskova'da ölür.

Kırk yıllık yolculuklarında toplam olarak yaklaşık 240 bin kilometre katetmiş olur. Tavernier ömrünün sonuna dek Voltaire'in kendisini suçladığı gibi "filozoftan çok bir tüccar" olarak kalır; Montesquieu ise Lettres persanes başlıklı yapıtında ondan aldığı birçok bilgiyi kullanır.

Maceracı bir kişiliği olan ve yolculuk zorlukları karşısında yılmayan Tavernier altı farklı seyahatten izlenimlerini ilk olarak 1676-1677'de yayınlar. Anlattığı olaylar ve güzergâhındaki düzensizliğe karşın Tavernier'nin bu yapıtı Doğu'ya ve Asya'ya seyahat eden tüm gezgin-tüccarlar için çeşitli yerlerin para, ölçü ve tartı birimleri, ürünlerin değeri ve fiyatı, gümrük ve ticaret anlaşmaları vs. hakkında sayısız bilgiler içermesi nedeniyle değerli bir el kitabı oluşturur. Kendi ülkesinde çok takdir gören Tavernier kral XIV. Louis tarafından soyluluk ünvanları alır. Elli yedi yaşındayken evlenir ve seyahatnamesini kaleme alır. Bu kitap büyük başarı kazanıp üstüste baskılar yapar ve başka dillere çevrilir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (53)