Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

LEAR, Edward. Views in the Seven Ionian Islands by Edward Lear. A Facsimile of the Οriginal Edition published in 1863 by the Artist, Oldham/Londra, Hugh Broadbent [1863/1979].

İngiliz asıllı yazar ve ressam Edward Lear (1812-1888) en üretken peyzaj ressamlarından ve yergi edebiyatının önemli simalarından biridir. Yirmi bir çocuklu bir ailenin son çocuğuydu. Maddi zorluklar yüzünden terbiye ve eğitimini ablaları üstlenmişti. Ekmeğini kazanmak için ergenlik yaşından itibaren ressim yapmaya başlar ancak sağlığının zayıf olması onu sıcak iklimlere doğru yönelmesine mecbur eder. Böylece Yunanistan, Arnavutluk, Filistin, Suriye, Mısır, hatta 60 yaşlarına varmışken Hindistan, gezilerinin uğrak yerlerinden birkaçı olur. Ayrıca İsviçre, Adriyatik denizi, güney Fransa, Malta ve Türkiye'yi gezer; bu arada İyon adalarında hayatının en mutlu yıllarından birkaçını geçirip İtalya'nın San Remo şehrinde ölür. Yazar olarak çoğu kez Victoria devrinin başlıca absürd yazarlarından Lewis Carroll ile kıyaslandırılır. Lear yergi mısralarında bilinen bir şiir yapısı benimserken bayağılıktan kaçınan ve sağduyuyu harekete geçiren bir mizah yeteneğine sahip. Sipariş üzerine doğa tarihi temaları resimlemekle desen çizme yeteneğini geliştirir, renk ve ayrıntıya özel bir sevgi besler, ancak görme kabiliyetinin zayıflaması yüzünden peyzaj resmine yönelmeye mecbur kalır.

1837 yılından itibaren İtalya'da yaşayıp 1848'de yunan topraklarına ilk seyahatini yapar; büyük bir coşkuyla ülkenin özgün çehresini kağıt üzerine aktarmayı amaçlar; sonuçta bize Yunanistan'dan eşsiz sanatkâr uslubuyla yapılmış, çarpıcı ve son derece ayrıntılı, günlük ve mektup tipinde metinlerle tamamlanan yüzlerce peyzaj resmi bırakır. Korfu'dayken yanında Yorgos Kokalis'i yardımcı olarak çalıştırır; Kokalis bundan sonra otuz yıl boyunca özel hizmetçisi ve yolculuk arkadaşı olacaktı. Lear yunanca öğrenir, İyon adalarındaki ingilizlerle sadece meslek gereği temas kurar, fotoğraf çekmeyi sever ama özellikle kara kalemle resim çizip bunlara sulu boyayla renk katardı. Desenini el yazısıyla yazılmış topoğrafya ile ilgili notlarla tamamlar, karalamasını ise aylar hatta yıllar sonra bitirirdi. İyon adaları, Atina ve Attika, Eğriboz (Eubea), Boeotia, Epir, Aynaroz, Tesalya, Makedonya, Arnavutluk, Peloponez, Girit ve başka adaları gezip yunan peyzajını yorumlayan tipik bir çalışmanın sonucunda 3.000'e yakın yapıt bırakır. Verdiği görüntüler, Yunan İsyanı sonrası devirde, şiddetli insan müdahalesi ve batılı unsurların istilası olmadan önce, mekân hakkında son derece değerli bir tanıklık oluşturuyor.

İyon adaları ile ilgili yapıtının bir yeni baskısı olan bu yayının giriş yazısında, Lear, yerin ideal ve cömert güzelliğinden, renk ve biçim çeşitliliğinden, yolcunun her durduğu yerde sıcak bir konukseverlikle karşılaştığından sözediyor. Ciltte Korfu hakkında sekiz ayrı konu, Leukade (Santa Mavra), Kefalonya ve Zakinthos (Zante) hakkında üçer konu, Paksos adaları, İthaka ve Kithira (Çuha) hakkında birer konu işlenmekte. Lear'in her adada mevcut nüfus sayısını kaydetmesi ayrıca değerli bir katkısıdır (Κorfu 68.000, Leukade 21.000, Κefalonya 72.000, Ζante 38.000, Paksos adaları 5.000, İthaka 12.000, Kithira 14.000 nüfus). Kısa coğrafya ve tarih bilgileri veren metinler çağdaş halkın günlük yaşamına ilişkin gözlemlerle tamamlanıyor.

Yapıtlarının tümünde ilk planda doğadaki yeşillik zenginliği, yazın kapalı koylarda denizin sakinliği, buğulu bir ufukta gözüken dağların cüssesi ve günlük faaliyetlerde bulunan insan görüntüleri belirirken, sanatçı, her manzaranın kendine özgü güzelliklerinin en iyi şekilde belirebilmesi için onu en uygun noktadan görüntülemeyi başarır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (22)