Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

STACKELBERG, Otto Magnus von. Costumes & Usages des Peuples de la Grèce Moderne dessinés sur les lieux…, Paris, Senefelder & Formentin pour Marino [yaklaşık olarak 1828].

Ailesinin 15nci çocuğu olan Otto Magnus von Stackelberg (1787-1837) Estonya'da doğup büyüdü ve burada eğitim gördü. Almanya ve Moskova'da da öğrenim gördükten sonra İtalya'da bulunduğu sırada resimle öteki güzel sanatların ve Antik çağın yaşamını belirleyeceğinin bilincine vardı. 1810-1813 yıllarında yaşadığı Yunanistan'da Avrupalı sanatçı, aydın ve tüccarlardan oluşan büyük bir cemaatle tanışıp Atina, Egina, Figaleia ve Anadolu'da yaptıkları kazı çalışmalına katılmıştı. Daha sonra Roma'ya giderek burada 12 yıl kaldı, İngiltere, Fransa ve Hollanda'yı gezdi, yaşamının son iki yılınıyse kendi memleketinde geçirdi.

Yaşadığı devirde hakim olan antik çağ hayranlığından ve doğa, yaşam, sanat birliğini savunan romantizmden esinlenen Stackelberg Yunanistan ve İtalya'yı gezdikten sonra eserinde eski anıtlar ve çağdaş insanlardan sözederken çağının dünya görüşünü dile getirmektedir. Kendi sözleriyle "Bir sentezin haşmeti, abartılı ve kendini heder edici tutkudan çok, ortaya koyduğu dinginlik ve yalınlıkta bulunuyor". Çizdiği insan figürlerinde gerçeğe olabildiğince yakın olma kaygısı bunları "yitirilecek bir tarihsel an" gibi görmesinden kaynaklanıyor, yaptığı bakır baskılar ise etraflı yorumlarla tamamlanıyordu. Yerlilerle ilişkileri hakkında şunları yazmakta: "Bana yaklaşan köylüler eskizlerimden son derece etkilenmiş görünüyordu, çizdiklerime bakıp çocuksu bir saflıkla acaba bunların Yunanistan'ın Türk hakimiyetinden kurtulmasında bir katkısı olabilir mi diye soruyorlardı".

Stackelberg özellikle insan tipleri ve yer manzaralarından ibaret olan etkileyici eserler yayımlamıştır. Yerel giysilerini giyen insan tipleri eskizlerini içeren ilk eseri 1825 yılında Roma'da yayınlandı; buradaki nadir fransız baskıda ise giysiler renkli gravür biçiminde verilmiştir. Büyük bir ilgiyle karşılanmış olan bu desenler, kopya edilip başka gezi kitaplarını süslemek üzere bir çok kez yeniden yayınlandılar.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (31)