Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

MAHAFFY, John Pentland. Greek Pictures, drawn by Pen and Pencil, by J. P. Mahaffy..., Londra, The Religious Tract Society, 1890.

İrlanda asıllı bir yazar, edebiyatçı, Antik Çağ tarihçisi, Eski Mısır araştırmalarında büyük bir uzman, ayrıca müzik doktorası da yapmış olan John Pentland Mahaffy (1839-1919) İsviçre'de doğar, çocukluğunu Almanya'da geçirir ve birçok dil öğrenir. Klasik filoloji öğrenimi yapan Mahaffy 1859 yılında üniversiteden mezun olur ve ilgisi antik Yunanistan'a çevrilir. 1871 yılından itibaren Trinity College'de antik çağlar tarihi dersini okutur. Rahip olarak atanmasına rağmen 1918 yılında Britanya İmparatorluğunun Büyük Haç Şövalyelik Nişanını alır ve daha sonra İrlanda Kraliyet Akademisinin başkanlığına seçilir. Mahaffy bilirkişi olduğu konularda üretken bir yazar, titiz ve son derece akıcı bir yazı uslubuna sahipti. Kendisi snob (züppe) ancak çok iyi yürekli bir kişiydi. Afrika, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok yerde seyahat etmişti. Ünlü yazar Oscar Wilde'in pedagogu idi. İrlanda'yı çok seven Mahaffy, Trinity College'de dekan olmayı genç yaştan beri arzuladığı halde ancak 75 yaşında bu amaca ulaşmayı başarır.

Mahaffy antik Yunan ve Eski Mısır (özellikle Ptolemaios hanedanı devri) tarihi, edebiyatı, ve felsefesine ilişkin konular hakkında en azından 7 tane önemli monografi kaleme almıştır. Aynı şekilde "Rambles and Studies in Greece" (Yunanistan'da gezinti ve incelemeler) başlıklı seyahatnamenin (1876) yazarıdır. Bunlara ek olarak makale yazarlığı da vardır. O dönemin kabul görmüş dergilerinde yayınlanmış birçok makalesinden bir tanesi tanınmış "Murray's" yayınevinin “Murray’s Magazine” adlı aylık dergisinde 1889 Haziran ayında yayınlanan 14 sayfalık “Mount Athos in 1889” (türkçe: 1889 yılında Aynoroz) adlı makalesidir.

Aynoroz manastırları kütüphanelerinde eski İrlanda'dan resimli elyazmaları aramayı amaç koyan Mahaffy nitekim bu kütüphanelerin 12 tanesinde araştırma gerçekleştirir. Sahip olduğu müzik bilgisi Bizans geleneğinin kilise müziği üzerinde uzmanca gözlemlerde bulunmasını mümkün kılar; yaptığı yürüyüşler ise Aynoroz yöresinin görkemli güzelliğini keşfetmesini sağlar. Ne var ki ortodoks kilisesinin ayin yöntemini ve dogmasını inceledikten sonra Mahaffy'nin vardığı sonuç "hiç bir Batılı Ortodokslar'a karşı gerçek anlamda sempati duymaz... ayrıca da Ortodokslar'ın, tapınma konusunda olsun uygulamada olsun sahip oldukları düşünüş tarzıyla Batılılar'la birleşmelerine hiç bir olanak yoktur" doğrultusundadır.

Tahta, 15. yüzyıldan itibaren, resimli baskıların (ksilografi) üretiminde başlıca madde olur. İleriki yüzyıllarda ise (16. yüzyıl-18. yüzyıl) bakır baskı, taş baskı (litografi), çelik kazımaları yada aquatint (kezzapla bakır işleme) yöntemleri tercih edilir. Thomas Bewick (1753-1828) 19. yüzyıl başlarında ksilografi yöntemini olabildiğince geliştirdikten sonra tahta baskı yeniden gündeme gelip çeşitli yayınların resimlemesinde kullanılır. 19. yüzyılın son 30 yılında ise fotoğraf tekniği görüntüleme alanına hakim olurken, fotoğraflar, seyahatnameleri resimlendiren yeni tip (gelişmiş) tahta baskı gravürlerin çizim temelini oluşturur. Zengin tahta baskı gravürlerle donatılmış olan sözkonusu eserde, görüntülerin bir kısmı düşgücü eseridir, geri kalan gravürler ise Malcolm Macmillan ve W. Covington'un fotoğraflarına dayanır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (91)