Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

MONTANI, P. Album oriental, Types et costumes, Istanbul, E. Olivier.

Gennadios Kütüphanesinde bulunan bu Albüm'de ressam P. Montani'nin fırçasından çıkmış tablolar yer almakta. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan çeşitli insan tipleri ve kıyafetler sergileyen sözkonusu tablolar gravürcü E. Olivier tarafından taşa kazınıp aşağı yukarı 1855 yılında İstanbul'da Pera (İstiklâl) caddesinde konumlanan gine kendisine ait yayınevince renkli olarak yayınlanmıştı. İstanbul'dan çeşitli kıyafetler, seyyar satıcılar, Babıali görevlileri, değişik mezhep azınlıklarından kişiler ve kadınlar, 16. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna dek ressamlar çizimciler ve de okur kitlesi için çok rağbet gören konular oluşturmaktaydı. Aynı konuların bunun gibi birçok albümde çok az farklılık yada eklemelerle yinelendiğini görüyoruz.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (17)