Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

WALSH, Robert/ALLOM, Thomas. Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor illustrated…, With an historical Account of Constantinople, and Descriptions of the Plates…, Londra/Paris, Fisher, Son & Co. [1836-38].

İrlanda asıllı Robert Walsh (1772-1852) papaz sıfatıyla gittiği İstanbul'da 1821'den 1824'e ve 1830'dan 1835'e kadar Lord Strangford'un elçiliğinde kalır. İngiliz olan Thomas Allom ise (1804-1872) mimarlığı terkedip (eserleri arasında Highbury kilisesi ve Notting Hill'de Saint Peter kilisesi bulunuyor) dokuz aylık bir süreyle (yaklaşık 1836-37) Anadolu, Suriye, Filistin ve İstanbul'u gezer.

R. Walsh ve Th. Allom, Fischer yayınevi adına ortaklaşa bir gezi albümü hazırlarlar. Bu işbirliğinin ürünü burada sunulan ve Allom ile başkalarının (örneğin Hervé) eskizleri eşliğinde Walsh'ın açıklayıcı metinlerini içeren iki ciltlik yayındır. Bu yapıt günümüze kadar geniş bir okur kitlesi tarafından okunup Miss Pardoe'nın eseri ile birlikte Osmanlı İmparatorluğunun çokkültürlü başkentinin doğal ve mimari güzelliklerini öven zamanın en karakteristik iki albümünden birini teşkil ediyor.

Bu yayında etraflı bir tarihçe ve padişahlar hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir liste verildikten sonra İstanbul'daki anıtlar (mabetler, çeşmeler, sarnıçlar, surlar ve kaleler, mezarlıklar, saraylar v.s.) ve mahalleler büyüleyici bir anlatımla sergilenip, bunların yanısıra gündelik yaşamdan sahneler (hamamlar, çarşılar, kahvehaneler v.s.) verilip, 19.y.y. gezi yazılarında yer alan alımlı betimlemeler ve görsel yansıtmalar ile şehrin yüzü öne çıkıyor.

Bunlardan başka kitapta Arnavutluk, Epir, Trakya, Boğaziçi, Bursa, Edirne ve Yanya'dan, hatta yedi tane antik Anadolu kentinden, Efes, İzmir, Bergama, Thyateira (Akhisar), Sardes, Philadelphia (Alaşehir), Laodikya'dan (Denizli) görüntüler yer almakta. İncil'in son kitabı olup İ.S. 96 yılında Patmos adasında kaleme alınan ve eskatologya içerikli bir metin olan Yuhanna'nın vahyi hristiyanlığın ilk ve en eski cemaatleri saydığı bu yedi tane hristiyan kilise-cemaatine sesleniyor. Yuhanna'nın vahyi sadece tapınma amaçlı değil gezi amaçlı yolculuklara yol açmış bir metin teşkil etmiştir. 17.yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın sonlarına kadar Anadolu'nun bu şehir harabelerinde bulunmayı hedefleyen birçok Avrupalı gezginin arayışları ve çeşitli meditasyonlarına bahane olmuştur.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (97)