Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

DE AMICIS, Edmondo. Constantinople ouvrage traduit de l’Italien avec l’autorisation de l’Auteur par Mme J. Colomb et illustré de 183 dessins pris sur nature par C. Biseo, Paris, Hachette, 1883.

İtalyan asıllı Εdmondo De Amicis (1846-1908), son derece üretken bir yazar ve gazeteciydi. Önceleri askerî dalı seçmişken 1868 yılında yayınlanan ve askerlik hayatını eğitim amacı güden idealleştirilmiş bir hayal gibi gösteren Bozzeti di vita militare adlı yapıtının büyük başarısından sonra kendini tamamen yazarlığa verir. Düzenli olarak seyahat ederek İspanya (1873), Londra (1874), Hollanda (1874), Fas (1876), Paris (1879) ve İstanbul'dan (1878) izlenimlerini kitap haline getirir.

Ayrıca okul ve çocuk kitapları da yazan De Amicis 1886'da yayınlanan Cuore (Yürek) adlı on yaşındaki bir öğrencinin günlüğünü konu eden romanıyla dünya çapında üne kavuşur. Carlo Collodi'nin Pinokyosu ile birlikte Yürek en tanınmış çocuk kitaplarından biri olup 200 dile çevrildi. De Amicis 1890'dan itibaren sosyalistler taraftarı olup bu düşünce doğrultusunda politika ve toplumla ilgili makaleler ve araştırmalar ele alır; bunlardan başka, dostluk, italyanca dili gibi konular ve Güney Amerika (1884) ile Sicilya'ya (1908) yaptığı seyahatlerden esinlenmiş çalışmalar üretir. Yaşamının sonuna doğru ailesinde vuku bulan üzücü olaylar ölümünü hızlandırır.

Buradaki yapıt ilk kez 1877'de italyanca olarak yayınlanır ve 15 baskı yapar. 1878'de fransızca'ya çevrilip yayınlanır. Yunanca diline De Amicis'in öteki yapıtları gibi D. Vernardakis tarafından1896 yılında çevrilir. Bu çeviri De Amicis'in kendine özgü uslûbunu korumayı başarırken aynı zamanda yazarın zengin gözlem ve betimlemeleri ile okuru heyecanlandırıp ilgisini canlı tutabilen bir yapıt.

19. yüzyıl sonlarındaki İstanbul şehri, rengârenk çokkültürlü bir kalabalıkla dolu Galata köprüsü, çarşı, anıtlar, saraylar, surlar, Boğaz ve daha birçok görünümü ile gözler önüne hem büyüleyici hem gerçekçi bir biçimde sergilenir. Ayrıca C. Biseo'nun zengin resimlemesi ile ortaya çıkan günlük yaşamdan çeşitli görünümler metne başından sonuna kadar eşlik edip Doğu'nun bu cazip, ebedî ve aynı zamanda kozmopolit kentindeki havayı fotoğraflardan daha da iyi bir biçimde aktarabiliyor.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (179)