Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

STUART, James / REVETT, Nicholas. Les Antiquités d’Athènes, mesurées et dessinées par J. Stuart and N. Revett... Ouvrage traduit de l’Anglais, par L.F.F. et publié par C.P. Landon, peintre, Ι. cilt, Paris, Firmin Didot, 1808.

İskoçyalı bir denizcinin oğlu olan Britanyalı mimar ve ressam James Stuart (1713-1788) erken yaşta resim yapmaya başlar; daha ergenken Society of Arts sanat okulu için burs kazanıp bu okula girip hem serbest desen hem geometri alanında yeteneklerini geliştirir. 1741 yılında, ezelden beri düşlediği Roma seyahatini kardeşlerinin ekonomik katkısı sayesinde gerçekleştirir. Yolun büyük kısmını yayan yaparak ve geçici işler yapıp para sağlayarak nihayet Roma'ya varır. Roma'da ressam Gavin Hamilton ile, mimar Matthew Brettingham ve gine mimar Nicholas Revett ile dostluk kurar.

Britanyalı mimar ve çizer Nicholas Revett (1720-1804) burada adı geçenlerle tanıştığında Roma'da Cavaliere Benefiale yanında resim öğrenimi yapmaktaydı (1742). Dört sanatçı 1748 yılının Nisan ayında yürüyerek Napoli'ye kadar olan yerleri gezerler ve bu sırada Revett ile Stuart Atina antik harabelerine ilişkin aslına sadık bir betimleme metni yayınlama önerisi'ni yazarak bu fikri geliştirirler. Fikirleri daha sonra girişime dönüşüp Roma'da antik yunan tutkunu olan Dilettanti grubu tarafından coşkuyla desteklenir. Hatta Dilettanti'ler Yunanistan seferinin masraflarını da karşılarlar. Stuart ve Revett Yunanistan'a 1751'in ilkbaharında gelip 2,5 yıla yakın bir süre kalırlar. Birçok sorun ve zorluk yaşadıktan sonra 1755'te İngiltere'ye dönerler.

Çalışmalarını özellikle Atina ve Attika çevresinde odaklamakla birlikte Korint, Selanik ve Delfi'yi de ziyaret ederler. Revett anıtların ölçülerini almayı Stuart ise desenlerini çizmeyi üstlenmişti. Desenlerin tümü yerinde tamamlanmıştı. İki araştırmacı kaydettikleri verilerin tamamen gerçeğe sadık olması için inceledikleri yapıların hemen hemen temellerine ulaşana dek kazı yaparlar. Kitabın giriş kısmında kendileri "Görünümü hoş kılacak herhangi bir öğe eklenmemiştir, insan yüzleri bile aslında olduğu gibidir" diye belirtirler.

Atina antik harabelerinin ressam ve mimar James Stuart ile Nicholas Revett tarafından yapılmış ölçme ve çizimleri adlı ilk cilt 1762'de basılır ve İngiltere'deki okur kitlesi tarafından büyük ilgiyle karşılanmanın yanısıra Avrupa'daki klasik (antik Yunan ve Roma) kültür edebiyatında bir kilometre taşı oluşturur. Stuart ünlü bir kişi olur, kendisine "Atinalı" sıfatı verilir ve Royal Society üyeliğine kabul edilir. Bunun tersine, Revett bir şekilde gölgede kalıp Stuart'la işbirliğine son verir ve kendi haklarını ona satar. Stuart öncelikle mimarlıkla uğraşıp İngiltere'de klasik yunan tarzında yapılan ilk binaların mimarı olur. 1788 yılında yapıtının ikinci cildini yayına hazırlarken ansızın ölür. Revett Dilettanti grubunun üyesi olarak arkeolojik seferlere devam eder, bunun yanısıra klasiğe çalan tarzda evler inşa eder. Revett 84 yaşındayken ölür. Dört ciltlik Atina antik harabeleri kitabının yayınını 1816 yılında Dilettanti Cemiyetinin öteki önde gelen üyeleri gerçekleştirir. Bu kitaptaki desenler antik anıt ve mimari parçaların kuşbakışı görünümlerini, kesit ve ayrıntılarını gösteren 300'den fazla mükemmel bakır gravürden oluşmaktadır. Desenleri her anıtın kullanımıyla ilgili açıklamalar, arkeolojik gözlemler ve gezi izlenimleri tamamlamakta. Bu yaklaşım, eski anıtların genel ve çoğunlukla hayal ürünü olan görüntülemelerinin yerine ayrıntılı ölçmeler koymakla yeni bir çağ açmış olur. Sözkonusu baskı yapıtın birinci cildinin fransızca çevirisi olup gravürler asıl çizimden daha küçük boyutlarda oyulmuştur.

Britanya aristokrasisinin birçok kulüplerinden biri olan Dilettanti (Amatörler) Cemiyeti 1734 yılında, güzel sanatlara karşı eğilimi ve sevgisi olan üyelerinin iletişimini sağlayabilmek için kurulmuştu. Özellikle İtalya'ya yapmış oldukları seyahatlerden sonra, ileride Cemiyetin üyesi olacak kişiler yayınladıkları bir kitabın giriş yazısında belirttikleri gibi "kendi memleketlerinde de bu nesnelerden bir çeşni koruyabilmek", yani antik Yunan ve Roma sanatıyla uğraşabilme olanağına sahip olmak istemişlerdi. Dilettanti Cemiyeti zamanla, Yunanistan'da 1846 yılına dek yapılmış en önemli arkeolojik çalışmaları esinlendirme, destekleme ve gerçekleştirme konumuna geçti. Aynı zamanda bu ve bunlara benzer arkeolojik seferlerin sonuçlarını tarihe kalmış son derece önemli yayınlarla kamuya duyurdu. Öte yandan 18. yüzyıl Avrupa'sında Klasisizm akımının pekişmesi ve Avrupa kamusunun özellikle antik yunan mimarisi hakkında kapsamlı bir bakış edinmesinde katkıda bulunmuştu. Arkeoloji biliminin gelişmesi sürecinde kurtarıcı bir nitelik taşıyan Cemiyetin bu çalışmaları ne var ki antik harabeler için her zaman ve aynı derecede kurtarıcı değildi. Zamanın modası olan antik eser aşkı ve avı adına bu arkeolojik seferlere katılanlar anıtlar için tahrip edici olan uygulamalara da başvurmuşlardı.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (42)