Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BOSCHINI, Marco. L’Arcipelago con tutte le Isole, ScogliSecche e Bafsi fondi, con i mari, golfi, seni, porti, citta e castelli; Nella forme, che se vedono al tempo presente…, Venedik, Francesco Nicolini, 1658.

İtalyan asıllı ressam ve gravürcü Marco Boschini (1613-1678) Venedik'te doğar, Palma il Giovane okulunda eğitim görür. Venedik'teki San Girolamo kilisesinin "Kutsal Masa" bölümünde İsa'nın son akşam yemeği fresk tablosunu çizer. Daha çok gravürcü ve sanatla ilgili birçok eserin yazarı olarak tanınmıştır. Eserleri şunlardır: La Carta del Navegar pittoresco (1660), Le minere della pittura veneziana (1664), Le ricche minere della pittura veneziana (1674). Ayrıca Venedik ve Vicenza için şehir kılavuzları yazmış ve zamanının görsel sanatlar ortamı için kılavuz olabilecek, sanatçıların özyaşam bilgilerini içeren bir ressamlar ansiklopedisi hazırlamıştır (La carta del navegar pitoresco dialogo…, 1660). Ne var ki gelirini değerli eşya ve sanat eseri ticaretinden sağlayıp Leopoldo de' Medici gibi çağının birçok ünlü kişisine temsilcilik etmekteydi. İlgi alanı haritacılık araştırmalarına da açılır, bunun sonucu olarak Ege deniziyle ilgili bir isolario kaleme alır. 17. yüzyıl ortalarındaki Venedik gravür sanatının güzel küçük bir örneği olan bu yayında 48 adet ada haritası ve bir tane toplu Ege haritası yer alıp her harita tarih-coğrafya içerikli açıklayıcı metinlerle tamamlanmaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (50)