Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

FLANDIN, Eugène. L’Orient par Eugène Flandin…, Paris, Gide et J. Baudry, 1853.

Kısaca Eugène Flandin olarak tanınan Fransız asıllı oryantalist ressam Jean-Baptiste Eugène Napoléon Flandin (1809-1889) Napoli'de doğar, Tour'da ölür. Horace Vernet'in öğrencisiydi. 1837 yılında Cezayir'e seferberlik yapan fransız ordusuna katılır, 1840'ta ise mimar-arkeolog Pascal Coste'la birlikte Fransa'nın Tahran hükümetiyle siyasal ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla İran'a yapılan yolculuk ekibine katılır. Bu sefer İran'ın şah Mohammad Qajar yönetimi altında siyasal gelişmelerine ilişkin olabildiğince çok bilgi edinmeyi ve buna ek olarak tarihi anıtları kaydetmeyi amaçlıyordu.

Seferin başında bulunan Édouard de Sercey diplomasi entrikalarıyla yüzleşmede yetersiz çıkınca Fransa'ya geri çağrılır ve bundan sonra Flandin ve yoldaşı ekipleriyle birlikte çok zor hava şartlarında ve yerli halkla aşılması olanaksız iletişim zorlukları çekerek yolculuklarına devam ederler. İki yıl sonra Hamedan, Kirmanşah, İsfahan, Şiraz, Persepolis, Musul, Halep, İstanbul (Constantinople) şehirlerini incelemiş olarak Fransa'ya dönerler. Resim ve bilimsel çalışmaları için Flandin 1842 yılında Légion d' Honneur ünvanıyla ödüllendirilir.

1844'te arkeolog Emile Botta ile birlikte Asur başkenti Ninova'yı aramak üzere yeniden Mezopotamya'ya döner. Altı ay boyunca çok zor koşullarda bölgedeki yontu ve mermer kabartmaların resmini çizer. 1851 yılında E. Coste'la birlikte altı ciltlik İran Yolculuğu kitabına ve aynı yıl içinde seyahatinin iki ciltlik vakayinamesine imza atar. Bunları 1853 yılında L'Orient adlı kitabı ve 1864'te Rodos Şövalyeleri kitabı izler. Ömrünün son yıllarında Touraine yöresinde belediye başkanı olur (1850-1866) ve Tour valiliğinde çeşitli görevlerde bulunur. İlk tabloları İtalya konulu olan Flandin daha sonra tarih ve arkeoloji konulu yada portre ve peyzaj resmi olan sanatında aslında oryantalist düşünce tarzını dile getirmekte. Flandin 1857 yılından itibaren resimlerini düzenli olarak Paris'teki Salon fuarında sergiler. Bugün yapıtlarının birçoğu Fransa, Belçika müzelerinde ve daha başka yerlerde bulunuyor.

Sözkonusu yayın İstanbul Galata ve Boğaziçi'nden manzaralar ve tarihi anıtlar gösteren 40 tane taş gravür ve bunların ilk 31'i hakkında açıklayıcı metinler içermekte. İstanbul'da son bulan ünlü Orient Express demiryolu inşa edilmeden önce, surların Marmara denizi kıyısındaki bölümünü gösteren görünümler, yüzer demir köprü yapılmadan önce Galata'daki ahşap köprü ve Bizans (Porfirogenitos) Sarayının harabelerinden bugün artık mevcut olmayan yapılar da içeren görünümler özellikle ilgi uyandırıcı.

Yazan: İoli Vingopou

Konular (42)