Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

ARUNDELL, Francis Vyvyan Jago. A Visit to the seven Churches of Asia, with an Excursion into Pisidia …, London, J. Rodwell, 1828.

İngiliz asıllı arkeoloji araştırmacısı ve rahip Francis Vyvyan Jago Arundell (1780-1846) Oxford'da okur ve doğup büyüdüğü yerde papaz olur. Genç yaştan beri büyük bir tutkuyla arkeolojik araştırmalara yönelir ve 1811'den itibaren 28 yıl süreyle Society of Antiquaries of London cemiyetinin üyesi olur. 1817 yılında Archæologia dergisinin bir sayısında, son Bizans imparatoru Palaiologos'un soyundan gelen ve 1637'de Landulph'da ölüp gömülen Theodore Palaeologus hakkında bir makale yayınlar.

1815 yılında İstanbul'da İngiltere konsolosunun kızıyla evlendikten sonra ilgisi Doğu'ya yönlenir, böylece kendi talebi üzerine İzmir'de bir fabrikanın papazı olarak atanır ve bu görevde (ve İzmir'de) 14 yıl kalır. 1826 yılında Mart ayından Eylül'e kadar Anadolu'nun yedi kilisesini ve antik Pisidya'yı kapsayan iyi düzenlenmiş bir gezi yapar. Seyahatnamesi okurlar tarafından çok olumlu bir şekilde karşılanır.

Bu başarı Arundell'e cesaret verir ve 1833 yılında yeniden Antiochia ad Pisidiam (Yalvaç) gibi Avrupalılar tarafından bilinmeyen yerleri gezmek için yola çıkar. Bu gezinin seyahatnamesini 1834 yılında iki ciltlik bir kitapta yayınlar. 1835 ve 1836'da ise Filistin'e seyahat eder. Arundell İzmir'e yerleştiğinden beri arkeolojik eser, sikke ve elyazmalarından meydana gelen çok büyük bir koleksiyon yapar. İngiltere'ye döndükten sonra sikkelerini British Museum'a satar. Büyük bir olasılıkla yayınlamak amacıyla İzmir'den ve doğduğu yer olan Launceston'dan hikâyeler derlemiş olduğu halde bu malzeme hiç bir zaman kullanılmamış ve muhtemelen kaybolmuştur.

Arundell, sözkonusu yayındaki önsözünde, kendisinden önce Mahşerin Yedi Kilisesini [Efes, İzmir, Bergama, Thyateira (Akhisar), Sard, Filadelfeia (Alaşehir), Laodikya (Denizli)] ziyaret eden 17. ve 18. yüzyıl İngiliz gezginlerine atıfta bulunur. Bunu, batı Anadolu'da yaptığı güzergâhı gösteren bir harita ve yolculuğunun tarihsel bilgilerle kişisel yaşantılarının karışımından meydana gelen son derece ilginç betimlemesi izler.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (7)