Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BORY DE SAINT-VINCENT, Jean Baptiste

Fransız asıllı ordu görevlisi, doğabilimci, coğrafyacı ve yazar Jean-Baptiste Geneviève Marcellin Bory de Saint-Vincent (1778-1846) çok genç yaşta tıp ve cerrahlık okuyup 1796-98 yıllarında ilk bilimsel incelemelerini yayınlar. 1799 yılında orduya girip Güney denizlerinde, Madagaskar ve Réunion'a seyahat eder. İlk bilimsel yazılarını o sırada kaleme alır. Dünyanın her yerinde doğabilimiyle ilgili araştırma seferlerine katılır, ancak Napolyon'un düşüşüyle ordudaki meslek hayatı sona erer.

1819'dan 1830 yılına dek, özellikle doğa tarihi ve coğrafya alanlarında en az 30 tane bilim eserinin (makale, inceleme, sözlük v.b.) yazılışında katkıda bulunur. 1829 yılından itibaren, Fransa'nın Mora yarımadası (Peloponez) ve Cezayir'e yolladığı bilimsel araştırma ekiplerine katılır. Hünerli ancak hırslı, yorulmadan çalışan ve karizmatik bir kişi olan Bory, doğa bilimleriyle ilgili eğitim görmemiş ve salt kendi deneyimlerine dayanan bir bilimadamıydı. Bununla birlikte doğa bilimleri dilinin sadeleşmesinde rolü büyük olmuştur.

Doğa antropolojisi ve coğrafya konulu yazıları, bu deneyimsel doğabilimci, botanolog, coğrafyacı ve topografın Fransa'nın Mora yarımadasına yolladığı bilimsel araştırma ekibinin doğa bilimleri bölümüne yönetici olarak atanmasını sağlar (1829-30). O sıralar 50 yaşlarında ve doğabilimci olarak ün kazanmış olan albay, hünerli ve iyi bir organizatör olmanın yanısıra özel bir karaktere sahiptir. Ekibin karşılaştığı terslik ve zorluklara rağmen Bory ve meslekdaşları, Fransız yönetimi tarafından kendilerinden beklenen bilimsel malzemeyi kısa zamanda ve üstün bir görev bilinciyle derleyip sunarak kendilerinden talep edilen her şeyi yerine getirmeyi başarırlar.

Araştırmalarının sonuçları birçok cilt kitapta ve bir Atlas biçiminde yayınlanır (1832-1836). Seyahatin Anlatımını ise (Relation) Bory de Saint-Vincent kaleme alır. Bu anıtsal eser bilimadamlarından oluşan organize bir ekip tarafından Yunanistan'ı ilk kez inceleme ve kaydetme çabası sayılmaktadır.

"Atlas"la tamamlanan «Histoire et description des îles Ioniennes…» başlıklı eser, baron V. A. Schneider'in kaleme almış olduğu bir metindir. Bory de Saint-Vincent eserin önsözünü yazıp yayın editörlüğünü yapmıştır. Bu kitapta İyon denizi adaları hakkında tarih, coğrafya, ekonomi, nüfus dağılımı ve etnografyaya ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou

BORY DE SAINT-VINCENT, Jean Baptiste - Methoni - Pylos

BORY DE SAINT-VINCENT, Jean Baptiste - Rest Images