Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Travelogues Web sayfasının yaratılış nedeni

Aikaterini Laskaridis Vakfının sözkonusu web sayfası gezgin kitaplarından kaynaklanan görsel malzemenin neredeyse tümünü, ilk kez olarak, kaynaklara dayalı ve açıklamalı bir biçimde sergilemektedir. Bu web sayfasının her yöreye ilişkin giriş metni, gezgin akımı boyunca yazılmış metinler ve resimleri kaynak olarak alırken, her bir gezginin kitabına ilişkin tanıtım yazısı ve içeriğin eleştirel yorumu, görüntülenen konunun haritada saptanması, çok katlı konu tarama olasılıkları ve çeşitli etkileşimli uygulamalarıyla, aslında, Yunanlılar ve öteki halkların son beş yüzyıl boyunca yaşamış olduğu geniş yöreye ilişkin seyahat görüntülemesinin bir panoramasını gözler önüne sermektedir.

Travelogues web sayfasını düzenleyen bilimsel ekip gezgin kitapları üzerinde gerçekleştirdiği araştırmadan sonra, 15. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına kadar yazılmış büyük sayıda resimli seyahat kitabını ve 19. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına dek yazılmış belirleyici birkaç kitabı sergilemektedir.

Travelogues web sayfası, belirli aralıklarla, şu anda inceleme safhasında bulunan ve Gennadios Kütüphanesi ile Benaki Müzesi Kütüphanesi gibi önemli kitaplıklarda bulunan seyahat kitabı koleksiyonlarına ait malzemeyle geliştirilecektir. Toplam 4.500 görüntüden ibaret olan bu malzemeden 560'a yakın görüntü web sayfasına eklenmiş durumdadır. Sözkonusu kitaplar 15. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına dek uzanan bir zaman ufkuna yayılmaktadır. Ayrıca, burada yer alan uluslararası bibliyografya, son zamanlarda gerçekleşmiş araştırmalar ve konferans konuşmalarıyla tamamlanıp, varolan metinlere, web sayfasının görünümünü geliştirebilecek metinler ve gözlemler de eklenebilecektir.

read more