Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

Bibliyografya

Amat, di S. - Filippo, P., Biografia dei viaggiatori italiani, vol. I (Studi biografici e bibliografici sulla storia della geografia in Italia), Rome 1882.
Anderson, S., An English consul in Turkey, Paul Rycaut at Smyrna,, Oxford 1989.
Angelomatis-Tsougarakis, Helen, The Eve of the greek Revival: British Travellers’ Perceptions of the early ninetheeth century Greece, London/New York, Routledge, 1990.
Argentis, F. - Kyriakidis, St., Η Χίος παρά τοις γεωγράφοις και περιηγηταίς από του ογδόου μέχρι του εικοστού αιώνος, vols Ι-ΙΙΙ, Athens 1946.
Armao, E., Vincenzo Coronelli: cenni sul’uomo e la sua vita, catalogo ragionato delle sue opere, Florence 1944.
—, In giro il mar Egeo con Vincenzo Coronelli In giro il mar Egeo con Vincenzo Coronelli, Florence 1951.
Atabey, E., Collection Books Manuscripts and Maps The Ottoman World Collection Books Manuscripts and Maps The Ottoman World,Text by Leonora Navari [London, Istanbul printed, 1998].
Athens City Museum, Vouros-Eutaxias Foundation, Mεγάλοι Περιηγητές της Aθήνας, Athens 2004.
Atkinson, G., La littérature géographique française de la Renaissance, Paris 1927.
Augoustinou, Olga,Iδανικά Tαξίδια. HEλλάδα στη γαλλική ταξιδιωτική λογοτεχνία 1550-1821, Athens 2003.

Barthélemy, G., Images de l’Orient au XIXe siècle, Paris, Bertrand-Lacoste, 1992.
Basch, Sophie, Le Mirage Grec La Grèce moderne devant l’opinion Française depuis la Création de l’École d’Athènes jusqu’à la Guerre Civile Grecque (1846-1946) [Athènes 1995].
—, Le voyage imaginaire. Les écrivains français en Grèce au vingtième siècle,s.l., Hatier, 1991.
Belavillas, N., Λιμάνια και οικισμοί στο Αρχιπέλαγος της πειρατείας, 15ος-19ος αι., Athens 1997.
Bengesco, G., Essai d’une notice bibliographique sur la question d’orient. Orient Européen, 1821-1897, Βruxelles 1897.
Berchet, J.-Cl., Le Voyage en Orient. Anthologie des Voyageurs Français dans le Levant au XIXe siècle [Paris], ed. R. Laffont, coll. «Bouquins», 1985.
Bernard, Yvelise, L’Orient du XVIe siècle à travers les récits des voyageurs français regards portés sur la société musulmane, Paris, L’ Harmattan, 1988.
Books from the Collection of Damianos Kyriazis donated to the Gennadius Library by Maria Kyriazis-Spentsas, Athens 2001.
Boppe, A., Les peintres du Bosphore au dix-huitième siècle, Paris 1911, Second, illustrated edition, Paris 1989.
Bracken, Catherina Philippa, Kυνηγοί Aρχαιοτήτωνστην Eλλάδα 1800-1830, Thessalonica, s.d.
Braudel, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II,cinquième édition, Paris, Armand Colin, 1982.
Breydenbach, Ber., Peregrinationes. Un viaggiatore del quattrocento a Gerusalemme e in Egitto. Ristampa anastatica dell’ incunabolo. Traduzione italiana e note di Gabriellea Bartolini e Guilio Caporali. Prefazione di Massimo Miglio, Rome, Vecchiarelli Editore & Roma nel Rinascimento, 1999.
British Library, Catalogue of printed maps, 15 vols, London 1967, Supplements 1978, 1989.
British Museum general catalogue of printed books to 1955, Compact edition, New York, Readex Microprint Corporation, 1967.
British Travellers in Greece 1750-1820, Exhibition Catalogue compiled by G. Tolias, London, Foundation for Hellenic Culture, 1995.
Brunet, J.C., Manuel du libraire et de l’amateur de livres, 6 vols, Paris 1860-65 (reprint Berlin, 1922), Supplement, Paris 1878-80.
Byzance Retrouvée. Érudits et Voyageurs français (XVIe-XVIIIe siècles), Catalogue d’Exposition, Chapelle de la Sorbonne, Paris, 13 août - 2 septembre 2001, Paris, [Publication de la Sorbonne-Byzantina Sorbonensia], 2001.

Carmoly, E., Itinéraires de la Terre Sainte des XIIIe, XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècles (traduits de l'hébreu), Βruxelles 1847.
Carré, J.M., Voyageurs et écrivains français en Egypte, 2 vols, Cairo 1932.
Carteret, L., Le trésor du bibliophile romantique et moderne 1801-1875, 3 vols, Paris, 1924-1927.
Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, Paris 1897-1981.
Ceard, J., «Voyager à la Renaissance», in Voyager à la Renaissance, Actes du Colloque de Tours 1983 sous la direction de J. Ceard et J. Cl. Margolin, Paris 1987, p. 595-611.
Charrière, E., Négociations de la France dans le Levant,vol. I-IV, Paris 1848.
Chryssos, E. (ed.), Ένας Nέος Kόσμος γεννιέται. H εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα, Athens,[1996].
Chew, Samuel C., Byron in England, his fame and afterfame, London 1924.
—, The crescent and the rose: Islam and England during the renaissance, New York 1937.
Cicogna, E.A., Saggio de bibliografia veneziana, Venise 1847.
Cobham, C.D., Excerpta Cypria, Cambridge 1908/Nikosia 1969.
Cohen, Η. - De Ricci, S., Guide de livres à gravures du XVIIIe siècle, Sixième édition revue... par Seymour de Ricci, Paris 1912.
Colas, R.J., Bibliographie du costume et de la mode, 2 vols, Paris 1933 (reprint, Neu York 1963).
Colin, J., Cyriaque d’Ancône, le voyageur, le marchand, l’humaniste, Paris 1981.
Constantine, David, Early Greek Travellers and the Hellenic Ideal, Cambridge University Press, 1984.
Cox, E.G., A Reference Guide to the Literature of Travel, Seattle 1935-1938.

Dakin, D., The unification of Greece, 1770-1923, London [1972].
Dapper, Ol., Περί Kρήτης, Heraklion, 1999.
Davies, H.W., Catalogue of a collection of early German books in the library of C. Fairfax Murray, 2 vols, London 1961-1962.
Delaunay, P., “L’aventureuse existence de Pierre Belon du Mans”, Revue du XVIe siècle 9 (1922), p. 251-268; 10 (1923), p. 1-34, 125-147, 11 (1924), p. 30-48, 222-232; 12 (1925), p. 78-97, 256-282.
Doen, Irénée, Bibliographie de la Sainte Montagne de l’Athos, Mount Athos, 2001 (reprint of the 1964 edition).
Droulia, Loukia, “The View of the Modem Greeks through the mid-sixteenth Century Travellers’ Accounts”, Balkan Studies 21 (1980), p. 275-285.
—, Philhellénisme, ouvrages inspirés par la guerre de l’Indépendance grecque 1821-1833 Répertoire Bibliographique, Athens, C.R.N/F.N.R.S, 1974.
—, “The Pilgrim Traffic in the Eastern Mediterranean”, Medieval Ship and the Birth of Thechnological Societies,vol. II: The Mediterranean area and European Integration, Valetta 1992, p. 235-242.

Ebersolt, J., Constantinople Byzantine et les Voyageurs du Levant, Paris, Ernest Leroux, 1918.
Eisner, R., Travelers to an Antique Land, The University of Michigan Press, 1993.

Faroqui, Suraiya, TownsandtownsmenofOttomanAnatolia-Trade, craftsandfood and food production in an urban setting, 1520-1650,Cambridge University Press, New York 1984.
Filopoulou-Dessylla, Konstantina, Tαξιδιώτες της Δύσεως. Πηγή για την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας στους χρόνους του Σουλεϋμάν του Mεγαλοπρεπούς, 1520-1566, Athens 1987.
Flourenzos, P., Τσέχοι περιηγητές για την Κύπρο, Nikosia 1977.
Following Pausanias: the quest for Greek antiquity, edited by Maria Georgopoulou, Céline Guilmet, Yanis A. Pikoulas, Konstantinos Sp. Staikos, George Tolias, Athens, Kotinos /National Hellenic Research Foundation /The Gennadius Library [New Castle, Del.]: Oak Knoll Press, 2007.

Gennadios, I., Ο Λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς, 1440-1837, Athens 19972.
Genois, St., Histoire des voyageurs belges vol. I-II, Βruxelles, s.d.
Gernsheim, H., The History of Photography, London, 1969.
Giakoumis, Ch., HEλλάδα. Φωτογραφικό και λογοτεχνικό ταξίδι στον 19ο αιώνα, Athens 1997.
Giakovaki, Nassia, HEυρώπη μέσω Eλλάδας. Μια καμπή στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση, 17ος-18ος αιώνας, Athens 2006.
Göllner, C., Turcica: die europäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts, 2 vols, Berlin 1961-1968.
Gomez-Géraud, Marie-Christine, Le Crépuscule du Grand Voyage. Les récits de pèlerins a Jérusalem (1458-1612),Paris, Champion, 1999.
Graesse, J.G., Trésor de livres rares et précieux, 7 vols in 8, Berlin 1922.
Grivaud, Gilles, Excerpta cypria nova, Vol. I., Voyageurs occidentaux à Chypre au Xvème siècle [Sources et Etudes de l’Histoire de Chypre, 15], Nicosia 1990.
Guigard, J., Armorial du bibliophile, 20 vols, Paris 1870-1873.

Hakluyt, Richard, The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation made by Sea or over Land to the most Remote and Farthest Distant Quartes of the Earth at any Time within the Compasse of These 1500 Years,Glasgow 1903.
Halkett, S. - Laing, J., Dictionary of anonymous and pseudonymous English Literature, 9 vols, London 1926.
Hamilton, A., Europe and the Arab World, London 1994.
Harris, Eileen assisted by Nicholas Savage. British architectural books and writers 1556-1785, London 1980.
Hasluck F. W, “Terra Limnia”, BSA 16 (1909/10), p. 220-231.
Ηatzipanagioti, Ioulia, «Για μια τυπολογία της ταξιδιωτικής φιλολογίας του 18ου αιώνα», Τετράδια Εργασίας 17 (1993), p. 453-502.
Hemmerdinger-Iliadou, Demokratia, “La Crète sous la domination vénitienne et lors de la conquête turque (1322-1684). Renseignements nouveaux ou peu connus d'après les pèlerins et les voyageurs”, Studi Veneziani 9 (1967), p. 535-623; 15 (1973), p. 451-584.
History of the Society of Dilettanti, compiled by L. Cust and edited by Sir Sidney Colvin, London 1914.
Hoffman, S.F.W., Bibliographisches Lexicon der gesammten Literatur der Griechen. 3 vols, Amsterdam 1961.
Holtz, Gr. (ed.), Pierre Belon. Voyage en Egypte (1547),s.l., Klincksieck, 2004.
«H Aθήνα των περιηγητών», Κathimerini, Eπτά Hμέρες,  April 4, 2004.

Irwin, D. & F., Scottish Painters, London 1975.
Jorga, Nicolai, Les voyageurs français dans l’Orient européen, Paris 1928.

Kairofyllas, K., “Ξένοι περιηγηταί εις την Ελλάδα από του 16ου αιώνος μέχρι του 1820”, Ελληνική Βιβλιογραφία 2(1948), p. 10-12, 26-30, 41-46, 56-62, 73- 78, 87-93.
Kalogeropoulou, Athina - Prouni-Philip, Maria, “Στοιχεία της Ιστορίας της περί των Αρχαιοτήτων μερίμνης από της Tουρκοκρατίας μέχρι και της Οθωνικής περιόδου…”, in Αρχαιολογική Εφημερίς, Eυρετήριον πρώτης και δευτέρας περιόδου 1837-1874, 1 (1973), p. 15-179.
Khitrowo, B. de (ed.), Itinéraires russes en Orient,Geneva 1889.
Korré-Zografou, Katerina, Παραδοσιακή Zωή και Tέχνη στα κείμενα των Περιηγητών, 15ος-19ος αι., Athens 2003.
Koster, D., To Hellen’s Noble Land. Dutch Accounts of Travellers, Geographers and Historians on Greece, (1488-1854), Catalogue of an exhibition of Dutch manuscripts, rare books, maps, and philhellenica, Groningen/Athens 1995.
Kouria, Aphrodite (ed.), Eικόνες του Nαυπλίου σε ευρωπαϊκά χαρακτικά, Nafplio, Peloponnesian Folklore Foundation, n.d.
Kuntz, M.L. - Marion, L., “Voyages to the East and their meaning in the thought of Guillaume Postel”, in Voyager à la Renaissance, Actes du Colloque de Tours 1983 sous la direction de J. Ceard et J.C1. Margolin, Paris 1987, p. 51-64.
Kοkkou, Angeliki, “Les voyageurs à Syros: une source de renseignements aux XVIIIe-XIXe siècles”, in Vers l’Orient par la Grèce avec Nerval et d’autres voyageurs, Loukia Droulia/Vasso Mentzou (ed.), s.l. C.R.N./F.N.R.S. –Klincksieck, 1993, p. 13-20.
Larrabee, S.A., Hellas observed: the American experience of Greece, 1775-1865, New York 1957.

Lascarides, A.K., The search for Troy, 1553-1865 [Indianapolis], Lilly Library, 1977.
Legrand, E, Pernot, H., Bibliographie Ionienne description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des Sept-îles du quinzième siècles à l’année 1900, 2 vols, Paris 1910.
—, Bibliographie hellénique ou description des ouvrages publiés en Grec par des Grecs aux XVe et XVIe siècles [... 17e siècle ... 18e siècle], 11 vols, Paris 1885-1928.
Lestringand, Frank, Le Voyage d’André Thevet en Egypte (1551 -1552),Cairo, IFAO, 1984.
Leval, André, Voyages en Levant pendant les XVIe, XVIIe et XVIIe siècles. Essai debibliographie,Budapest 1897.
Lowndes, W.T., The bibliographer’s manual of English literature, new edition revised by H.G. Bohn, 4 vols, London 1864.

Madan, F., Oxford Books. A bibliography of printed works, 3 vols, Oxford 1895-1931.
Majeska, G.P., Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth centuries,Washington 1984.
Malakis, E., French travellers in Greece (1770-1820), Philadelphia 1925.
Mantran, R., Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe s. Essai d’histoire institutionnelle, économique et sociale,Paris 1962.
Marchand, L.A. (ed.), Byron’s letters and Journals, 11 vols, London 1973-1981.
Martin, J., Bibliographical catalogue of privately printed books, London 1854 (reprint, New York 1968).
Martino, P., L’Orient dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècle, Geneva 1970.
Mavris, N. Ταξιδιώται και γεωγράφοι εις τα Δωδεκάνησα (1102-1967 vols Ι-ΙΙ, Athens,1974.
Melzi, G., Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani, Milan 1848.
Moore, D.L., The late Lord Byron; posthumous dramas, London [1961].
Morphopoulos, P., L’image de la Grèce chez de la Grèce les voyageurs français,Baltimore 1947.
Mortimer, R., Harvard College Library Dept. of printing and graphic arts. Catalogue of Books and Manuscripts. Part I French 16th century books. Part II Italian 16th century books, Cambridge, Mass., 1964-1974.
Moullas, P. – Menzou, Vasso (eds), Σελίδες για την Eλλάδα του 20ού αιώνα. Kείμενα γάλλων ταξιδιωτών, Athens, 1995.

Nassiouzik, Pavlina, Aμερικανικά οράματα στη Σμύρνη του 19ου αιώνα: η συνάντηση της αγγλοσαξονικής σκέψης με την ελληνική, Athens 2001.
Navari, Leonora (ed.), Greek Civilization through the Eyes of Travellers and Scholars from the Collection of Dimitris Contominas, Athens, Κotinos/Oak Knoll Press, 2003.
Navari, Leonora, Greece and the Levant. The Catalogue of the Henry Myron Blackmer Collection of Books and Manuscripts, London 1989.
Navigare e Descrivere. Isolari e portolani del Museo Correr di Venezia, XV-XVIII secolo, Catalogo a cura di C. Tonini - P. Lucchi, Venezia Museo Correr, dicember 2001-aprile 2002, Venise, Marsilio, 2001.
Nehring, Karl, Iter Constantinopolitanum. Ein Ortsnamenverzeichnis zu den kaiserlichen Gesandtschaftsreisen an die ottomanische Pforte. 1530-1618, [Veröffentlichungen des Finnisch-ugrischen Seminars an der Universität München, Serie C. Band 17], München 1984.

Osborne, Th., A Collection of Voyages, and Travels, London 1745.

Palau, A. y Dulcet, ManueldellibreroHispano-AmericanoBibliografiageneralEspanolaeHispano-Americana, 28 vols, Barcelona 1948-1977.
Panagiotopoulos, V. (ed,), Iστορία του νέου Eλληνισμού, vol. II-III, Athens, Eλληνικά Γράμματα, 2004.
Papadopoulos, Thomas, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466-1800), 2 vols, Athens 1984-1986.
Paraskevaidis, P., Oι περιηγηταί για τη Λέσβο, Athens 1973.
Paris-Rome-Athènes, Le Voyage en Grèce des architects français aux XIXe et XXe siècle, Paris 1982.
Paschalis, D., «Περιηγηταί εν Ελλάδι από του ιδ' μέχρι του κ' αιώνος» ΕΕΚΜ 4 4 (1964), p. 231-325.
Paviot, J., «Autour de l'ambassade de D'Aramon: érudits et voyageurs au Levant (1547- 1553)» dans Voyager à la Renaissance, Actes du Colloque de Tours 1983 sous la direction de J. Ceard et J.C1. Margolin, Paris 1987, p. 381-391.
Peltre, Christine, Retour en Arcadie. Le voyage des artistes français au XIXe siècle, Paris, Klincksiek, 1997.
Penrose, B., Travel and discovery in the renaissance, 1420-1620, Cambridge, Mass., 1955.
Penzer, N.M., An annotated bibliography of Sir Richard Francis Burton, London 1923.
Pingaud, Léonce, Choiseul-Gouffier. La France en Orient sous Louis XVI, Paris, Al. Picard, 1887.
Pitton de Tournefort, Joseph, Voyage d’un botaniste, Paris, Maspero/La Découverte, 1982.
—, Tαξίδιστην Kρήτηκαιτιςνήσουςτου Aρχιπελάγους, Heraklion, Crete, 2003.
Platakis, E. «Ξένοι φυσιοδίφαι, γεωγράφοι και περιηγηταί περί Κρήτης κατά τον ΙΒ'-ΙΘ' αι.» Αμάλθεια 2 (1970), p. 2 (1970), p. 105- 106; 5 (1971), p. 87-90.
Playfair, Sir R. Lambert., The Bibliography of the Barbary States, Farnborough, 1971 (a reprint of the separate bibliographies published 1888-1898).
Pollard, A.W., - Redgrave, G.R., Short-title catalogue of books printed in England, Scotland & Ireland 1475-1640, 3 vols, Second edition, ed. by W.A. Jackson, F.S. Ferguson and K. Pantzer, London 1976-1991.
Purchas, S., Purchas his Pilgrims, Glasgow 1905.
Περιηγήσεις στον Eλληνικό χώρο, Athens1968.
Περιηγητές στη Mάνη, 15ος-19ος αιώνας, Athens 1993.
«Περιηγητές. Eικόνες της Eλλάδας», Κathimerini, Eπτά Hμέρες,  April 2, 2000.

Quand voguaient les galères, Catalogue de l’Exposition au Musée de la Marine du 4 octobre au 6 janvier 1991, Paris 1990.
Querard, J.M., La France littéraire. 12 vols, Paris, 1827-39 (reprint 1967).

Radet, G., L’histoire et l’oeuvre de l’Ecole Française d’Athènes, Paris 1901.
Rouillard, C., The Turc in French History. Thought and Literature (1522-1660), Paris 1941.
Roussou-Sinclair, Mary, Victorian Travellers in Cyprus: a Garden of their own, Nicosia, Cyprus, Research Centre, Texts and Studies, XLIV, 2002.

Said, Ed., L’Orientalisme. L’Orient crée par l’Occident, Paris, Ed. du Seuil, 1980.
Sauneron, S. (éd.), Voyage en Egypte pendant les années 1587-1588, Cairo, IFAO, 1972.
Severi, Rita, Tαξιδιώτες Zωγράφοι στην Kύπρο 1700-1960, s.l., 2003.
Simopoulos, K., Ξένοι Tαξιδιώτες στην Eλλάδα, vols I-IV, Athens 1972-1985.
Slot, B.J., Archipelagus Turbatus, vols I-II, Istanbul [Nederlands Historisch Archeologisch Institutte Istanbul] Βruxelles 1982.
Sommervogel, C. - Backer, A. de, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, 10 vols, Paris 1890-1910.
Soranzo, G., Bibliografia veneziana, Venice1885.
Spencer, T., Fair Greece Sad Relic, literary philhellenism from Shakespeare to Byron, London 1954 (reprint Bath, 1974).
St. Clair, W., Lord Elgin and the marbles, London 1967.
—, That Greece might still be free; the philhellenes in the war of independence, London 1972.
Stafleu, F.A. - Cowan, R.S., Taxonomic literature. A selective guide to botanic publications, Second edition, 7 vols, Utrecht 1976-1988.
Stanford, W.J. - Finopoulos, E.J. (edς), The Travels of Lord Charlemont in Greece and Turkey, 1749, London 1984.
Stavrou, Th. - Weisensel P.R., Russian Travelers to the Christian East from the Twelfth to the Twentieth Century, Columbus/ Ohio 1986.
Stoneman, R., Land of Lost Gods. The Search for Classical Greece, 1987.
Symposium Proceedings, Λιμένι Aρεόπολης, 4-7 Nοεμβρίου 1993,Mάνη. Mαρτυρίες για το χώρο και την κοινωνία. Περιηγητές και επιστημονικές αποστολές (15ος-19ος αι.), Athens, Institute de Recherches Neohélleniques/F.N.R.S., 1994.

Tchemerzine, F., Bibliographie d’éditions originales et rares d’auteurs français des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 10 vols, Paris 1927-1933.
Tobler, T., Bibliographia geographica Palaestinae, Leipzig 1867.
Tolias, G. (ed.), O Πυρετός των Mαρμάρων, 1800-1820, Athens 1996.
—, «Tο θέατρο της μνήμης. Συγκρότηση και λειτουργίες του πρώιμου δυτικού συλλεκτισμού», in Tο ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους, Ioli Vingopoulou (ed.), Athens, Institute de Recherches Neohélleniques, 2003, p. 59-84.
—, Tα νησολόγια. H μοναξιά και η συντροφιά των νησιών, Athens 2001.
—, Οι ελληνικοί ναυτικοί χάρτες- Πορτολάνοι, 15ος -17ος αι., Athens 1999.
Tomkinson, J. (ed.), Travellers’ Greece, Memories of an enchanted Land, Athens, Anagnosis, 2002.
Tourptsoglou-Stefanidi, Vassiliki, Ταξιδιωτικά και γεωγραφικά κείμενα για την νήσο Λήμνο (15oς- 20ος αιώνας), Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 1986.
TOΠOΣ και EIKONA, vols I-VII, Athens 1978-1985.
Travel in aquatint and lithography, 1770-1860 from the library of J.R. Abbey. A bibliographical catalogue, 2 vols, London 1956-1957.
Tsigakou, Fani-Maria, Aνακαλύπτοντας την Eλλάδα, Zωγράφοι και Περιηγητές του 19ου αι., Athens 1981.
Tα χαρακτικά της Xίου, τόμ. Α΄: Oι ενδυμασίες, τόμ. B΄: Xάρτες-Tοπία, Athens, s.d.

[Velmos, N.], Παλαιά Αθήνα. Η Αθήνα όπως είταν επί Tουρκοκρατίας μέχρι Ανεξαρτησίας…, πώς την είδαν οι ξένοι περιηγηταί του 18ου και 19ου αιώνα, Athens, 1931, reprint., Athens 1979.
Verzeichnis der im Deutschen Sprachbereich erscheinen Drucke des XVI Jahrhunderts, Stuttgart 1989.
Vingopoulou Ioli - Polikandrioti, Rania, «Περιηγητικά Kείμενα για την N.A. Eυρώπη και την Ανατολική Mεσόγειο, 15ος-19ος αιώνας, Kατάλογος Συντομευμένων Tίτλων», Tετράδια Eργασίας 17 (1994), p. 21-155.
— (ed.), Tο ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους, (Athens, Institute de Recherches Neohélleniques, 2003.
—, «Oι ταξιδιώτες τον 19ο αιώνα. Ένα πολυμορφικό αφήγημα», in Iστορία του Nέου Eλληνισμού, 1770-2000. Tα χρόνια της σταθερότητας 1871-1909, vol. V, Athens, 2003, p. 383-400.
—, Le monde grec vu par les voyageurs du XVIe siècle, Athens, Institute de Recherches Neohélleniques/F.N.R.S., Αthènes, 2004
—, O Ελληνικός Κόσμος μέσα από το βλέμμα των περιηγητών (15ος-20ός αιώνας), Aνθολόγιο από τη Συλλογή του Δημητρίου Kοντομηνά, Mουσείο Mπενάκη/ Exhibition Catalogue, Athens, Kotinos, 2005.
Vivien de St. Martin, L., Description historique et géographique de l’Asie Mineure comprenant les temps anciens, taillé des voyages qui ont été faits dans la péninsule, depuis l’époque des croisades jusq’aux temps les plus modernes…, vols I-II, Paris 1852.
Vourajeli, Helen, The crescent and the rose: Islam and England during the renaissance, Neu York 1937.
Vourajeli, Helen, Ο βίος του Ελληνικού λαού κατά την Tουρκοκρατίαν επί τη βάσει των ξένων περιηγητών, vol. I, Athens 1939.
Voyager à la Renaissance, Actes du Colloque de Tours 1983 sous la direction de J. Ceard et J.C. Margolin, Paris 1987.
Vryonis Sp., «Travellers as a Source for the Societies of the Middle East : 900-1600», in Charanis Studies. Essays in Honor of Peterr Charanis, 1980, p. 284-311.

Weber, S.H., Voyages and Travels in Greece, the Near East and adjacent regions made previous to the year 1801, Princeton N.J. 1953.
Weber, S.H., Voyages and Travels in the Near East made during the XIX century … in the Gennadius Library, Princeton 1952.
Wing, D., Short title catalogue of books printed in England... and of English books printed in other countries 1641-1700, 3 vols, Second edition, revised. New York, 1972-1988.
Wise, T.J., A bibliography of the writings of George Gordon Noel, Baron Byron, 2 vols, London 1932-1933.

Xanthakis, A., History of Greek Photography 1839-1960. Translated by John Solman and Geoffroy Cox, Athens 1988.

Yavuz, K. (ed.), Istanbul des temps anciens jusqu’ à nos jours, Gravures, Th. Allom, Istanbul, s.l.
Yérasimos, St., Les Voyageurs dans l’Empire Ottoman (XIVe-XVIe siècles), Bibliographie, Itinéraires et Inventaire des lieux habités, Publication de la Société Turque d’Histoire Série VII- No 117, Ankara 1991.

Zacharakis, C.G., A Catalogue of printed maps of Greece and Greek regions, 1477-1800, Second edition, Athens 1982.