Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

LUCAS, Paul. Voyage du sieur Paul Lucas fait en MDCCXIV, &c. par ordre de Louis XIV, dans la Turquie, l'Asie, Sourie, Palestine, Haute et Basse Egypte, &c..., I. cilt, Amsterdam, Steenhouwer & Uytwerp, 1720.

Fransız asıllı tüccar, doğabilimci, doktor, arkeolojik eser avcısı ve kral XIV. Louis'nin arkeolojik eser keşfiyle görevlendirilmiş özel delegesi Paul Lucas (1664-1737), Rouen'de doğar. Genç yaşta seyahat etmeye başlar. İlk seyahatinde (1688-1696) değerli taş ticareti yaptığı varsayılmaktadır. 1699'dan 1703'e kadar tüm doğu Akdeniz'de (Mısır, Kıbrıs, Suriye) ve İran'a seyahat eder. 1705 yılının Ekim ayından 1708'e dek Yunanistan'ın güney ve kuzey kesimlerini, Ege adalarını, Anadolu'yu ve Kutsal Yerleri gezer; amacı hep arkeolojik eser ve yazıtlar bulmaktır. Sadece bu yolculuğundan Fransa'ya dönüşünde elinde 1.800 adet eski sikke, 22 tane antik elyazması ve 52 adet yazıt vardır. Bunların tümü Güneş Kral ve kendisine tahsis edilmişti. Üçüncü seyahatini 1714-1717 yıllarında gerçekleştirir. İstanbul, Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır'a gider, 1723'te ise Doğu'ya dördüncü seyahatine çıkar.

Sonuncu seyahati hariç bütün gezilerinin seyahatnamesini kendisi yayınlamış, ancak sonuncusu Güzel Sanatlar Akademisinin onurlu üyeleri Baudelot de Nerval, Étienne Fourmont ve abbé (başrahip) Banier tarafından kaleme alınmıştır. Nadir konular işleyen ve bol resimlerle yayınlanan seyahatnameleri bütün Avrupalı okurlarda derin izlenimler bırakır ve birçok yeni baskı yapar, ayrıca ingilizce ve almancaya da çevrilir. Paul Lucas 73 yaşındayken İspanya'da seyahat ettiği sırada ölür.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (24)