Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

GUYS, Pierre-Augustin. Voyage littéraire de la Grèce, ou Lettres sur les grecs, anciens et modernes, avec un parallèle de leurs moeurs, II. cilt, Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1783.

Tüccar ve aynı zamanda Marsilya Edebiyat ve Bilim Akademisi üyesi olan fransız asıllı Pierre Augustin Guys (1721-1799) ilk yolculuğunu 1748 yılında yapar ve Yunanistan'ın anakara kısmını ve adaları gezer. İstanbul'da uzun yıllar yaşayıp gezilerine buradan devam eder. Seyahatnamesi ilk olarak 1771 yılında resimsiz basılır. Orlof isyanından (1769-70) sonra çağdaş yunanlıların bu topraklarda antik çağlarda gelişmiş olan uygarlığın yaşayan anıtları olduğu inancı güçlenir ve Avrupa'da bu topluma karşı yeni bir ilgi doğar. Yunanistan'da kişisel yaşantıları olan Guys'nin klasik çağ düşlemleri ile dolu yapıtı ise bu inancı zirveye ulaştırır. Guys çağdaş yunanlılara yaklaşma çabasında, yaşamlarındaki tüm toplumsal faaliyetleri etkileyen tarihî bir devamın yeraltı akımını keşfeder. Yaşamının son yıllarını Zakinthos (Zante) adasında geçirir ve burada ölür.

Eserinin üçüncü baskısı resimler içeren ilk baskıdır. Metin mektuplardan oluşmakta ve bunların ilki 1730 yılının Ocak ayında İstanbul'da yazılır. Ayrıca İstanbul'dan Sofya'ya kadar süren (1766) bir yolculuğun günlüğü ve Bursa'dan İzmir, Selânik, Nafplion ve oradan Atina ve Siros adasını içeren bir yolculuğun günlüğü içerilmekte.

Fransız tüccar ve entelektüelin ele aldığı konular: Osmanlı İmparatorluğundaki çeşitli milletler (Türk, Rum, Ermeni, Yahudi, Frenk), ve Plutarkhos ile Vitruvius gibi eski yunan ve latin yazarların metinleriyle karşılaştırarak ve eleştirel gözlemlerle incelediği çağdaş yunanlıların gündelik yaşamı (konut, eşya, elişleri). Ayrıca kadınlar cemaatine ilişkin bütün konular (güzelleşme teknikleri, giyim, saç tarama biçimleri, mücevherler v.s.) hakkında yazar; aynı şekilde burada da Homeros, Pausanias ve başkalarına göndermeler yapar. Yunanlıların karakteri ve şarkıları (Demosthenes, Euripides, Theofrastos'a göndermelerle) hatta doğum, ölüm, düğün ve tapınma adetleri, batıl inançlar, halk mimarisi ve halk şiiri, atasözleri, danslar, ve günlük yaşam içindeki tüm öğeler Guys'nin gözünde tarihin izlerini arama yolları ve tarihsel kişilik unsuru oluşturmaktaydı. Eserindeki abartmalara ve kaynakçalara dayanan kanıtlamanın eksikliğine rağmen, Guys, Fransız yazar kesiminden çok olumlu eleştiriler almış, eseri ise yazı uslubu ve doğruluk sezisi sayesinde en çok okunan kitaplardan biri olmuştu.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (3)