Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

CARNE, John. Syria, The Holy Land, Asia Minor, &c. Illustrated. In a Series of Views, drawn from Nature by W.H. Bartlett, William Purser, &c. First [… Second… Third], Londra, Fisher, Son & Co., 1836-1838.

Babası tüccar ve banker olan Britanyalı John Carne (1789-1844) bir şiir derlemesi olan ilk kitabını 1820 yılında anonim olarak yayınlar, 1821'deyse Doğu'ya seyahat edip İstanbul, Yunanistan, Mısır ve Kudüs'ü ziyaret eder. Sina yarımadasındaki Aziz Katherina Manastırından dönerken Bedeviler tarafından rehine alınır ancak birkaç gün sonra serbest bırakılır. Gezilerinden edindiği izlenimleri makale dizisi biçiminde New Monthly Magazine'de yayınlar ve daha sonra bunları kitap haline getirir. Zamanının edebiyat çevreleri içinde yer alan Carne gine Akdeniz'de bir yolculuk planladığı sırada ansızın ölür. 1829'dan 1844'e, yani öldüğü yıla kadar, yedi tane birçok ciltlik ve çoğunlukla edebi içerikli eser yayınlar.

Buradaki albüm Fischer yayınevi tarafından Osmanlı İmparatorluğu hakkında yayınlanması kararlaştırılan çok ciltli ve resimli bir yayın için yapılan işbirliğinin ürünüdür. Carne'ın yazdığı metinler W.H. Bartlett, W. Purser ve Th. Allom'un Suriye, Kudüs ve Anadolu'dan manzara ve anıtlar gösteren desenlerinin açıklamasını yapıyor. Barlett Doğu'ya ilk kez 1834-35 yıllarında seyahat etmiş olmalı. Yapıtın üçüncü cildinde desenleri bulunan Allom'un seyahati büyük bir olasılıkla 1836-37'ye rastlar. Kitap aynı yayınevinden çıkan Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor'la olduğu gibi tekrar basılıp kopya edildi. Genellikle böyle kitaplar ciltlenmemiş halde ihale ile satılırdı.

Albümde Kudüs, Lübnan, Şam, Rodos, Siros, İskenderiye, Trablus, Halep, Kilikya yöresi, Antakya v.b. hristiyanlarla müslümanların Doğu Akdeniz topraklarında bulunan tapınma yerlerinden görüntüler, ayrıca Anadolu haritası ve Suriye ile etrafındaki bölge haritası yer alıyor.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (41)