Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

LECHEVALIER, Jean-Baptiste. Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin; avec la carte générale de ces deux mers, la description topographique de leurs rivages… [etc.], ΙΙ, cilt, Paris, Dentu, AN VIII [1800]

Fransız asıllı arkeolog, gökbilimci, ve gezgin Jean-Baptiste Lechevalier (1752-1836) Paris'in çeşitli kolejlerinde profesörlük yaptıktan sonra (1772-1778), Osmanlı İmparatorluğunun başkentinde fransız elçinin sekreteri görevini üstlenir ve bu sıfatla İtalya ve Anadolu'ya seyahat eder. Bu yerlerle ilgili arkeolojik çalışmalar yayınlar, daha sonra ise (1806) Sainte-Geneviève Kütüphanesinde kütüphanecilik yapar.

Lechevalier Truva kentini keşfetmek amacıyla Truva yöresinde gerçekleştirdiği arkeoloji araştırmalarından sonra (1785-87), İstanbul'da Choiseul-Gouffier elçiliği sırasında Fransa Sefaretinde sekreterlik görevinde bulunur. Bu süre içinde, 1787 yılında, Eflak-Boğdan'a yaptığı yolculuk sırasında Aleksandros İpsilantis ile tanışır. Eflak-Boğdan'da kaldığı süre içinde Karadeniz kıyılarını gezme fırsatını bulur.

Burada sözkonusu olan yapıtında Çanakkale (Hellespontos), antik Bithynia (Kadıköy, Kocaeli, Bolu vs.) ve Marmara denizi etrafındaki yöreleri, ayrıca Boğaziçi'nden ayrıntılı topoğrafya bilgileri, İstanbul'un Roma Bizans ve Osmanlı devirlerine ait anıtlarını ve Karadeniz (Pontos Euxeinos) coğrafyası hakkında mühendis Lafitte ve Monnier'nin derlemiş olduğu verilere dayanan gözlemler kaydetmektedir. Tüm betimlemeleri bu yöreler hakkında elimizde bulunan ilk ayrıntılı haritalar eşliğinde yapılmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (3)