Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

LECHEVALIER, Jean Baptiste. Voyage de la Troade, ou Tableu de la plaine de Troie dans son état actuel..., Seconde édition, Paris, Laran, An VII [=1799].

Fransız asıllı arkeolog, gökbilimci, ve gezgin Jean-Baptiste Lechevalier (1752-1836) Paris'in çeşitli kolejlerinde profesörlük yaptıktan sonra (1772-1778), Osmanlı İmparatorluğunun başkentinde fransız elçinin sekreteri görevini üstlenir ve bu sıfatla İtalya ve Anadolu'ya seyahat eder. Bu yerlerle ilgili arkeolojik çalışmalar yayınlar, daha sonra ise (1806) Sainte-Geneviève Kütüphanesinde kütüphanecilik yapar.

16. ve 17. yüzyıl metinlerinde Homeros'un anlattığı meydan savaşları düşsel anlatılar biçiminde aktarılmaktaydı. Fransız bilimadamı J. B. Lechevalier ise 1785'te alana bir "koçbaşı" gibi girip Truva'yı keşfetmeyi aklına koyar ve bu amaca doğru izler aramaya koyulur.
Lechevalier'den sonra Truva artık arkeolojik araştırmalar ve edebî tartışmalara ilişkin ilgiyi sürekli olarak canlı tutup ve besleyip gezginler için zorunlu ve gerekli bir ziyaret noktası oldu. Lechevalier Truva yöresinde Choiseul-Gouffier ve ressam L.F. Cassas ile birlikte bir kez daha arkeolojik araştırmalar yapar (1786-87). Araştırmalarının sonuçlarını Edinburgh'da, Royal Society'de açıklar. Hazırladığı kitap 1802 yılında tamamlanmış olarak üç cilt halinde ve harita eşliğinde yayınlanır. Lechevalier araştırmalarının sonuçlarında tutarsızlıklar olmakla birlikte metnindeki ve resimlerdeki verilerin tümünü Homeros'un bunlara denk düşen mısralarıyla bağdaştırır. Topoğrafyayı ve özellikle Homeros kahramanlarının höyüklerini özdeşleştirip doğrulamak için Homeros, Strabon ve diğer Yunan ve Latin ozanlardan başka kendisinden önce yazmış olan gezginlerin metinlerinden de yararlanır. Truva'da düzenli kazılara gelince, bunlar 1871 yılında Heinrich Schliemann tarafından başlatılır.

Burada sözkonusu olan ikinci baskı Lechevalier'nin Venedik'ten Truva'ya yolculuğunun betimlemesidir. Atlas sadece üçüncü baskıya eklenir. Aynı baskı birçok haritayla daha önce yayınlanmamış resimler, örneğin Korfu, Zante, İthaka, Atina'dan görüntüler içermektedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (10)