Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

COCKERELL, Charles Robert / KINNARD, William / DONALDSON, Thomas Leverton / JENKINS, William / RAILTON, William. The Antiquities of Athens and other Places in Greece, Sicily etc., Londra, Priestley and Weale, 1830.

"Atina'nın antik harabeleri" (The Antiquities of Athens) dizisinin beşinci cildi aslında J. Stuart ve Ν. Revett'i onurlandırmak için yapılmış bir Ek baskıdır. Bu kitapta kabul görmüş beş mimar arkeolog ve çizimci (başta Ch.R. Cockerell olmak üzere W. Kinnard, Th.L. Donaldson, W. Jenkins ve W. Railton) Agrigento, Figaleia, Korfu, Messini, Mikene, Delos ören yerlerindeki anıtları, Epidaurus, Dodona, Siraküza'daki antik tiyatroları v.b. görüntüleri sergilemektedir. Dizinin öteki ciltlerinde olduğu gibi her anıtın resminden önce ayrıntılı açıklamalar verilmekte, ardından anıtın görünümleri, ön, yan, alttan yukarıya ve kuşbakışı planları ile mimari ayrıntıları gösteren desenler izlemektedir.

İskoçyalı bir denizcinin oğlu olan Britanyalı mimar ve ressam James Stuart (1713-1788) erken yaşta resim yapmaya başlar; daha ergenken kazandığı bir bursla Society of Arts sanat okuluna girer ve hem serbest desen hem geometri alanında yeteneklerini geliştirir.

1741 yılında, uzun zaman düşlediği Roma seyahatini kardeşlerinin ekonomik katkısı sayesinde gerçekleştirir. Yolun büyük kısmını yayan yaparak ve geçici işlerden para sağlayarak nihayet Roma'ya varır. Roma'da ressam Gavin Hamilton ile, mimar Matthew Brettingham ve gine mimar Nicholas Revett ile dostluk kurar.

Britanyalı mimar ve çizer Nicholas Revett (1720-1804) yukarıda adı geçenlerle tanıştığında Roma'da Cavaliere Benefiale yanında resim öğrenimi yapmaktaydı (1742). Dört sanatçı 1748 yılının Nisan ayında yürüyerek Napoli'ye kadar olan yerleri gezerler ve bu sırada Revett ile Stuart Atina antik harabelerine ilişkin sadık bir betimleme metni yayınlama önerisi'ni yazarak bu fikri geliştirirler. Fikirleri daha sonra girişime dönüşüp Roma'da antik yunan kültürünü yoğun biçimde inceleyen Dilettanti grubu tarafından coşkuyla desteklenir. Hatta Dilettanti'ler Yunanistan seferinin masraflarını da karşılarlar.

Stuart ve Revett Yunanistan'a 1751'in ilkbaharında gelip 2,5 yıla yakın bir süre kalırlar. Birçok sorun ve zorluk yaşadıktan sonra 1755'te İngiltere'ye dönerler. Çalışmalarını özellikle Atina ve Attika çevresinde odaklamakla birlikte Korint, Selanik ve Delfi'yi de ziyaret ederler. Revett anıtların ölçülerini almayı Stuart ise desenlerini çizmeyi üstlenmişti. Desenlerin tümü yerinde tamamlanmıştır. İki araştırmacı kaydettikleri verilerin tamamen gerçeğe sadık olması için inceledikleri yapılarda hemen hemen temellere kadar ulaşan kazılar gerçekleştirirler. Kitabın giriş kısmında kendileri "Görünümü hoş kılacak herhangi bir öğe eklenmemiştir, insan yüzleri bile aslında olduğu gibidir" diye belirtirler. Atina antik harabelerinin ressam ve mimar James Stuart ile Nicholas Revett tarafından yapılmış ölçme ve çizimlerini içeren ilk cilt 1762'de basılır ve İngiltere'deki okur kitlesi tarafından büyük ilgiyle karşılanıp Avrupa'daki klasik kültür edebiyatında bir kilometre taşı oluşturur. Stuart ünlü bir kişi olur, "Atinalı" diye adlandırılır ve Royal Society üyeliğine kabul edilir. Bunun tersine, Revett, bir şekilde gölgede kalıp Stuart'la işbirliğine son verir ve kendi haklarını ona satar. Stuart öncelikle mimarlıkla uğraşıp İngiltere'de klasik yunan tarzında yapılan ilk binaların mimarı olur. 1788 yılında yapıtının ikinci cildini yayına hazırlarken ansızın ölür.

Revett, Dilettanti grubunun üyesi olarak arkeolojik seferlere devam eder, bunun yanısıra klasiğe çalan tarzda evler inşa eder. Revett 84 yaşındayken ölür. Dört ciltlik Atina antik harabeleri kitabının yayınını ise 1816 yılında Dilettanti Cemiyetinin öteki önde gelen üyeleri gerçekleştirir.

Antik anıt ve mimari parçaların kuşbakışı görünümlerini, kesit ve ayrıntılarını gösteren 300'den fazla mükemmel bakır gravüre ek olarak, her anıtın kullanımı hakkında açıklayıcı metinler, arkeolojik gözlemler ve seyahat izlenimlerinin yer aldığı kitap, antik anıtların genel ve çoğunlukla düşsel görüntüsünü sergilemek yerine anıtlarla ilgili ayrıntılı ölçmeler vermekle yeni bir çığır açmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (66)