Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

WILLOUGHBY, Vera. A Vision of Greece described and painted by Vera Willoughby, Londra, Philip Allan, 1925.

Kadın ressam Vera Willoughby (1870-1939) Macaristan'da doğar, Londra'nın merkezinde Bloomsbury'de bulunan The Slade School of Fine Art sanat okulunda öğrenim görür. Çağı için alışılmışın dışında olan özel hayatından başka, 1928-1935 yılları arasında Londra yeraltı şimendiferi için yapmış olduğu afişlerle de tanınıyor.

Alışılmadık resimleri ile bu çarpıcı baskı az surette çıktı. Ayrıca çeşitli kitapları da (Jane Auste, Horatius, Catullus v.b.) resimlendiren sanatçı ve yazar, kitabın önsözünde şunları yazıyor: "Antik Yunanistan'ın (Hellas) sunduğu nektar sarhoşluğunu bütün yalınlığı ve parlaklığı ile koruyan çağdaş Yunanistan'ın (Greece) oluşturduğu hayal gibi..." Metnin tümü bu şekilde, şiirsel ve akıcı bir dille, gezdiği antik tapınma yerlerini anlatır: Atina, Marathon, Delfi, Olympia, Korint, Mycenae, Tiryns, Aegina, Knosos. Bölümlerden Delfi ve Korint hakkında olanlar, tiyatro diyalogu gibi özgün bir uslupla yazılmış.

Doğal ortamdan ve söylencelerden son derece etkilenmiş olan Willoughby yazılarına bunları da katıyor. Sönük renklerle verilmiş olan görünümler manzaraların hoşluğunu aktarır; süs desenler antik yunan amforalarından alınma ayrıntıları çağdaş bir görsel bakışla kopyalar; nihayet mitolojik temalar, çarpıcı renkleri ile bitmez tükenmez antik yunan düşüncesinin bir yandan büyüleyici öte yandan derinden sarsıcı evreninde olup bitmiş tutkuları çağrıştırır. Sonuçta doğa ve söylence, zamanına tamamen ayak uyduran bu yapıt içerisinde, anlatımla kaynaşmış durumda. Gezi edebiyatından çok "gezdiren bir edebiyat" olan bu yapıt görsel yanıyla yarattığı güçlü izlenimlerle okuru fethetmeyi amaç güder.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (17)