Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

GUER, [Jean Antoine]. Moeurs et Usages des Turcs, leur Religion, leur Gouvernement Civil, Militaire, et Politique..., Ouvrage enrichie de Figures, en tailles Douces, cilt Ι-ΙΙ, Paris, chez Coustelier, 1746-1747.

Jean Antoine Guer hiç bir zaman Doğu'ya seyahat etmedi. Bu eseri P. Belon, J.J. Grelot, O. G. Busbecq, P. Ricaut, Benoît de Maillet, J. Pitton de Tournefort, J. Tavernier, J. Thévenot ve başkalarının kitaplarından metinler, bilgiler ve kısmen resim konuları kullanarak yazar. Kitabın ilk bölümünde özet halinde Türklerin ve Osmanlı padişahlarının tarihini yazar. Daha sonraki bölümler Osmanlı İmparatorluğunda devlet idaresi ve kurumlar, ordu, saray, politika, din ve törenler, insanların karakteri, kıyafetler, beslenme alışkanlıkları, evler, kadınlar, örf ve adetler gibi konulara ayrılmıştır. Guer kitabında Osmanlılardan başka Hristiyanlar, Araplar gibi başka nüfus azınlıklarına ilişkin konulara hiç değinmez. Birinci cildin sonunda o devrin Avrupalı hükümdarlarını kaydeden bir liste yer almaktadır. Sözkonusu kitap metne eşlik eden çarpıcı resimler sayesinde önem kazandı .

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (52)