Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

WALPOLE, Robert (Editör). Memoirs relating to European and Asiatic Turkey; edited from Manuscript Journals, by Robert Walpole, M.A. The Second Edition, Londra, for Longman, Hurst…, 1818.

19. yüzyılın başlarında, Yunan isyanı öncesi devrin gezginleri antik Yunanistan'dan başka çağdaş ülkeyi de araştırmalarına katmışlardı. Büyük Britanya'nın ilk başbakanı sayılan Birinci Oxford kontu Sir Robert Walpole'un soyundan gelen Robert Walpole (1781-1856) 1803 yılı civarında başladığı Doğu yolculuğundan 1808 yılında döner. 1817'de yayınladığı ve yunan antik dönem kalıntıları üzerine yazdığı metinleri ve çalışmaları içeren üstün değerli ilk kitabını iki tane daha (1818,1820) zenginleştirilmiş baskı izler. Walpole'un kitabında okuduğumuz yazıların çoğu başka hiçbir yerde, kitap yada müstakil olarak yayınlanmış değil. Bu yayında, Walpole'un ölü gömme gelenekleri, balıkçılık teknikleri, antik yunan seramik sanatı gibi değişik konular etrafında yazdığı makaleler dışında aşağıda belirtilen yazılar da yer almakta:

- J.B.S. Morritt'in Mani (Manya) yöresi hakkında ve doğa bilimci Dr. John Sibthorp'un Mani, Kıbrıs, Attika ve Rumeli'nin Kitheron, Levadya, Delfi, Aziz Luka Manastırı ve başka yerler hakkındaki metinleri, ayrıca ülkenin şifa otları, Zante adası zeytinleri ve günlük yaşama ilişkin, ürünler, hayvanlar, örf ve adetler gibi konuları işleyen metinler.
- Dr. Ph. Hunt'ın Truva ve Assos hakkında ve gine onun Aynaroz manastırları ve kütüphaneleri hakkındaki son derece ilginç metinleri.
- Kopais gölü, su çukurları, Eğriboz, Ramnus ve Parnassos dağındaki Korykion mağarası hakkında J.D. Carlyle'in bir mektubu ve H. Raikes'in araştırması.
- Eski Yunanlıların askeri mimarisi, Maraton ovası, Korint kanalı ve Bœotia ile Fokis yörelerinin antik kalıntıları hakkında Albay Squire'ın çalışması.
- Mr. Davison tarafından kaleme alınmış, Mısır piramitleri, İskenderiye katakombları, çağdaş Mısır halkının örf ve adetleri ve Captain Light'ın Nubiye'ye yolculuğunun vakayinamesini içeren makale.
- Earl of Aberdeen'in Lavrion maden ocakları ve eski nümismatik hakkında ve gine kendisinin yazdığı Amykles (Sparta)'deki mermer kabartmalarla ilgili son derece ilginç makaleler.
- J. Hawkins'in, Fransız konsolosu L. Fauvel'in verdiği bilgilere dayanan Atina topoğrafyasıyla ilgili bir çalışma.
- Walpole'un Tempi ve Eğriboz üzerine makaleleri.
Kitapta ayrıca W. Haygarth'ın elinden Atina'nın panoramik bir görünümü, Truva haritası ve antik yazıtlarla ilgili yorumlar yer alıyor.
Walpole'un, müstakil bir yayın oluşturamayacak nitelikte olan tüm bu küçük vakayiname ve makaleleri tek bir ciltte bir araya getirmek gibi zamanında ilerici olan bu fikri sayesinde, aksi taktirde büyük bir olasılıkla ailevi bırakıtlar olarak yada özel kitaplıklarda el yazması halinde oraya buraya savrulacak olan birçok bilgi korunup sonraki nesillere devredildi.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (15)