Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

STEPHANOPOLI, Dimo and Nicolo. Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grèce, pendant les années 1797 et 1798... [etc.], ΙΙ. cilt, Paris, Guilleminet, AN VIII [=1800].

Mani (Manya) kökenli Korsikalı süvari subay, bitkibilimci ve doğabilimci Dimo Stefanopoli (1749-1821) Korsika'da doğar ve Paris'te gözlerini hemen hemen tamamen yitirmiş olarak ölür. Bitkibilimci olarak helminthochorto yada corallina corsicana adlı şifa bitkisini bulur (bağırsak kurdu tedavisinde ilaç olarak kullanılan bir yosun türü). Trabzon Rum İmparatorluğunun son imparatoru soyundan gelen Stefanopoli'nin bu kökeni Fransa kralı XVI. Louis tarafından resmen tanınınca soyadına Komnenos adını da ekler (Démétrius Stephanopoli de Comnène).

Stefanopoli 70 yaşındayken 20 yaşındaki yeğeni Nicolo refakatinde Epir ve Mani'yi (Manya) ziyaret eder. Denizden şifa yosunları derlemeyi resmî amaç olarak gösteren bu yolculuğun asıl amacı Napolyon Bonapart hesabına buralardaki halkın siyasal tutumu hakkında bilgi edinmekti.

Dönüşte gözlem ve izlenimlerinden oluşan raporlar yazarlar. İşte bu raporları ileride Paris'te Prytanée profesörü Antoine Sérieys kaynak olarak kullanarak okur kitlesine Stefanopoli'lerin seyahatinin vakayinamesini sunar. Kuşkusuz önemli olan tarih ve başka olgularla ilgili (özellikle 1821 öncesi Manya bölgesine ilişkin) bilgilerden öte, bu eserin son derece ilginç tarafı uslup ve anlatış biçimindedir. Kitap Londra ve Paris'te aynı anda ve birbirinin aynısı iki baskıda çıkmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (3)