Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

GRASSET DE SAINT-SAUVEUR, André. Voyage historique, littéraire et pittoresque dans les isles et possessions ci-devant vénitiennes du Levant..., Paris, chez Tavernier, AN VIII [=1800] [Atlas].

Fransız asıllı André Grasset de Saint-Sauveur, Korfu adası Fransız egemenliği altındayken uzun yıllar burada kalır (1781-1798) ve bu süre içinde İyon denizinin öteki adalarını da ziyaret eder. Dürüst bir devlet memuru olan Grasset'in 1800 yılında resimli "Atlas" eşliğinde yayınladığı üç ciltlik eserde yazar keskin bir bakış, doğru saptamalar ve aynı zamanda duyarlıkla, Venedik egemenliğinin son yıllarında adaların siyasal, toplumsal ve ekonomik durumunu incelemektedir.

Eseri, topoğrafya açısından yüksek doğrulukta ve mükemmel çizilmiş eskizler tamamlamaktadır. André Grasset de Saint Sauveur'ün insan tipleri desenlerini, büyük bir olasılıkla, Jacques Grasset de Saint Sauveur 1796 tarihinde yayınladığı ve İyon adalarından 30 tane kıyafet tablosu içeren kitabı için kullanmıştır. André Grasset de Saint Sauveur yazdığı betimlemeler arasında gemiler için güvenli demir yerleri hakkında da yazar; verdiği etraflı bilgiler bizzat araştırma yaptığına tanıklık eder. Bundan başka, günlük yaşama ilişkin beslenme adetleri ve ekmek kazanmanın irili ufaklı uğraşları gibi konular hakkında ayrıntılı bir biçimde yazarak adada yaşamanın tüm cazibesini aktarmayı başarır. André Grasset de Saint Sauveur'ün İyon adaları ile ilgili metni özellikle bir yüzyıl sonra rehber olarak kullanılmıştır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (30)