Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

SAYER, Robert. Ruins of Athens, with Remains and other valuable Antiquities in Greece, Londra, Robert Sayer, MDCCLIX [=1759].

18. yüzyılda Avrupalı düşgücünün Yunanistan'ı yerleştirmiş olduğu düşler alemi Fransız asıllı mimar ve kırk yıl boyunca Mimarlık Akademisinde profesörlük yapmış J. D. Le Roy'nın 60 tablosunda (1758) ifade edilmiştir. Nitekim Le Roy'nın tabloları İngiliz rakipleri J. Stuart ve N. Revett'in yapıtları gibi aynı gezgin literatürünün görsel kısmında yer alır. Le Roy için, sanatçı yaşadığı devrin estetik kurallarına göre görsel açıdan herşeyi yapmaya özgürdür, konu görüntüden üstün olup doğurduğu heyecan da çizimin kendisinden daha önemlidir.

R. Sayer tarafından ingilizceye uyarlanmış olan bu eser Le Roy'nın metninden çok az şey korumakla birlikte, antik ve çağdaş Atina hakkında bir yazı, her ayrı resim için açıklayıcı metinler ve G. Wheler'in eserinden alıntılar içermesi bakımından geliştirilmiş bir yayın niteliğindedir. Bakır gravür tablolarında çeşitli tarihî anıtlar karışık bir biçimde ve gerçekte varolmayan mekânlar içinde yerleştirilmiştir. Görüntüler eski yunan yazarlardan kaynaklanmış açıklamalar eşliğindedir. Çok nadir bir baskı olan sözkonusu kitap daha sonra gravürleri üstten renklendirilmiş olarak da yeniden basıldı.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (37)