Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

WILKINS, William. The Antiquities of Magna Graecia, Londra, Longman, Hurst, Orme and Rees, MDCCCVII [=1807].

İngiliz asıllı mimar, arkeoloji bilirkişisi, Londra Milli Sanat Galerisinin mimarı William Wilkins (1778-1839), Cambridge'de okumuştu. Kazandığı parasal bir ödül sayesinde 1801-1804 yılları arasında Yunanistan, Anadolu, ve Güney İtalya'nın Magna Graecia yöresini gezer. Kendisine bu yolculukta refakat eden sanatkâr ve peyzajcı İtalyan asıllı Agostino Aglio gezileri boyunca gördükleri anıtların çizimini üstlenir. Wilkins, gotik ve klasik uslup mimarisi üzerine birçok eser yayınlamış ve 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan English Greek Revival adlı sanat akımının önderlerinden sayılmaktadır. 1804 yılından itibaren, İngiltere'de, Neoklasik tarzda en azından 37 tane kolej ve kamu binasının planını yapmış, 1817 yılında Dilettanti Cemiyetinin üyeliğine girmiştir. 1827'de East India Company şirketinin resmî mimarı olur, 1837'de ise Royal Academy of Arts yani Kraliyet Sanat Akademisine profesör olarak atanır. Mimarlık üzerine birçok eseri yayınlanır.

Sözkonusu kitapta Vitruvius'un eserine dayanarak yazılmış mimarlık hakkında bir giriş metni, Kutsal Tapınak (Kudüs Tapınağı) hakkında yorumlar, Sicilya'nın antik yunan kentleri hakkında bir tarihçe ve nihayet haritalarda görülen anıtların endeksi yer almaktadır. Wilkins'in çizimleri J. Stuart ve N. Revett'in yapıtlarında gözlemlediğimiz özen ve doğruluktan yoksun olmalarına rağmen sözkonusu yayın Magna Graecia yöresinde bulunan anıtların incelenmesinde başlıca kaynaklardan birini oluşturmaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (88)