Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

OLIVIER, Guillaume Antoine. Atlas pour servir au Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République, Paris, Chez H. Agasse, An ΙΧ [=1801].

Fransız asıllı doğa bilimci, bitki ve böcek uzmanı Guillaume-Antoine Olivier (1756-1814) Montpellier şehrinde tıp okur, ancak tutkusu doğa bilimleridir. Önceleri doktorluk mesleğini keyifsizce doğum yerinde icra eder, ancak çok geçmeden asıl ilgi alanına yönlenir ve böcek derleme göreviyle Alçak Ülkeler (Hollanda), İngiltere ve başka yerlere gönderilir. Bu arada "Encyclopédie méthodique" ansiklopedisine böcekler ve örümcekler maddelerini, ve aynı konuyla ilgili çok ciltlik başka bir ansiklopedi için koleoptera böcekleri (kın kanatlılar) hakkında önemli makaleler yazar.

Yaşı otuz altıyken, Olivier, Fransız devletinin görevlisi olarak, M. Bruguière ile birlikte 1792-1799 yılları arasında İstanbul, Ege adaları, Girit, Mısır, Suriye ve Mezopotamya'yı ziyaret eder ve İran'a kadar varır. Bilgileri ve bilimsel tecrübesi sayesinde yolculuğu boyunca bugün Paris Doğa Tarihi Müzesinde (Muséum national d'histoire naturelle) korunan son derece zengin bir koleksiyon yaratır. Bilimler Akademisi (Académie des sciences) üyeliğinde bulunur, Veteriner okulunda zooloji dersini okutur.

Doğu'da yaptığı gezilerle ilgili altı ciltlik seyahatnamesinde ziyaret ettiği yer ve toplumların coğrafyası, ürünler, ticaret, ziraat ve yerbilimi, tıp, adetler ve hukukuyla ilgili bilgileri, anektodlara başvurmadan, düzenli ve ciddi bir biçimde sınıflandırır. Ayrıca "ekonomi ve siyaset sanatı"na da yer verir. Çeşitli etnik gruplar hakkında yaptığı yorumlar devrinin liberalist anlayışı doğrultusundadır. "Atlas" yayını hemen hemen tümüyle haritalar ve doğa tarihi çizelgeleri içerip bunlardan sadece ikisinin konusu gelenek ve göreneklerdir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (51)