Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

[POULLET, -]. Nouvelles relations du Levant, qui contiennent plusieurs remarques…, touchant la Religion, les moeurs & la politique de divers Peuples…, Par Monsieur P. A., Paris, L. Billaine, MDCLXVII [=1667].

Sözkonusu kitap 17. yüzyıl ortalarına ait tipik bir seyahatname örneğidir. Yazarı Poullet önsözünde her tür okuru tatmin etmeyi amaçladığını vurgulayıp okurları iki sınıfa ayırır: meraklılar, yani bilgiye susamış olanlar ve sözde olanlar yani kültür açısından kendini beğenmişler. Doğu'ya seyahatiyle ilgili betimlemelerinde çağdaş yaşamın çeşitli alanlarına değinir: siyaset, din, yönetim, kıyafet vs. Ziyaret ettiği şehirleri betimlemek ise ilgi alanı dışında kalır.

Yazarın yolculuğu Paris'ten başlar. Venedik'ten ve Adriyatik denizini geçtikten sonra karayolundan devam edip Belgrad, Niş, Sofya, Filibe, Edirne'den geçerek İstanbul'a varır. Betimlemeleri için başka yazarların metinlerini, örneğin Limnos (Limni) adası ve Ayion Oros (Aynaroz) için P. Belon'un seyahatnamesini kullanır ancak kitabındaki resimler hem o dönem için hem de genel olarak seyahatname edebiyatı için pek nadir bir konu olan bir osmanlı evinin hem iç (eşyasız) hem dış görünüşünü sergilemektedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (4)