Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

AINSWORTH, William Francis. All round the world: an illustrated record of voyages, travels and adventures in all parts of the globe. With two hundred illustrations. I. cilt, Londra/Glaskow, W. Collins, 1870.

İngiliz asıllı cerrah, coğrafyacı, ve yerbilimci William Francis Ainsworth (1807-1896) Exeter'de doğar, 1827 yılında Royal College of Surgeons of Edinburgh tıp okulundan mezun olup Londra ve Paris'te yaşar, öğrenimini École Nationale Supérieure Des Mines okulunda sürdürür, aynı zamanda Provence'ta yerbilim araştırmaları dalında uygulamalı alıştırma yapar. Öğrenimini Belçika'da da sürdürür ve 1829'da İskoçya'ya döner. 1831 yılında bir kolera salgını ardından bu bulaşıcı hastalık hakkında bir inceleme yayınlar, İrlanda'da gine bir salgın sırasında doktor olarak hizmet verir.

Ainsworth, 1836 yılında cerrah ve yerbilimci olarak Francis Rawdon Chesney'in Fırat nehrinde araştırma yapan ekibine katılır, kısa süre sonra ise Royal Geographical Society and the Society for Promoting Christian Knowledge derneğinin Kalde (Süryani) Hristiyanlarına yaptığı ziyaret ekibine katılır. Anadolu, Mezopotamya, Suriye'ye seyahat eder. 1840 yılının ilkbaharında Kürdistan dağlarında keşif gezisi yapar, Ermenistan'dan geçerek İstanbul'a varır ve ekibin maddi sorunları yüzünden masraflarını kendisi karşılayarak 1841 yılında İngiltere'ye döner.

1841'den itibaren kuzeniyle birlikte birçok derginin yayın müdürlüğünü yapar ("Ainsworth's Magazine", "Bentley's Miscellany" ve "New Monthly Magazine"), ayrıca Fırat nehrinden Hindistan'a doğru uzanan yol ağının gelişmesini amaçlayan "Syro-Egyptian Society" derneğinde genel sekreter olur. "West London Hospital" hastanesinin kurucu üyelerinden olan Ainsworth aynı zamanda Royal Geographical Society, Society of Antiquaries gibi ünlü derneklerin üyesi olmuştur.

Yayın müdürlüğü yaptığı dergilerdeki makalelerinden başka, tarih eserleri çevirip yorumlarını yapar, tıp çalışmaları yayınlar, tarih konulu denemeler ve seyahatnameler kaleme alır, ve Fırat ile Mezopotamya'ya yaptığı araştırma gezisinden sonra "Researches in Assyria, Babylonia, and Chaldea" (Londra 1838) ve "Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea, and Armenia" (Londra 1842) kitaplarını yayınlar. İki yıl sonra, 1844 yılında, en çok bilinen eseri "Travels in the Track of the Ten Thousand Greeks" adlı kitabı yayınlanır. Bu kitap Ksenofon'un MÖ 400'de yazdığı Onbinlerin Dönüşü'ne ilişkin bir coğrafya ve tarih anlatısıdır.

Burada sözkonusu olan yayın Ainsworth'un dünyanın birçok ülkesine yaptığı seyahatlerle ilgili olup çeşitli halkların özel ve kamu yaşamına ve tarihsel anıtlara odaklanır; nitekim kitabın girişinde yazar eserini "bir coğrafya, bilim ve doğa kitabı" olarak niteler. Kudüs, Sicilya, Çin, Japonya, Hint okyanusu adaları, Moğolistan, Atlantik ve Pasifik Okyanusu, Küba, Galapagos adaları, Dalmaçya, Maldiv adaları, Athos (Aynaroz), Kuzey Amerika, Güney Amerika, Sibirya stepleri, Fas, kitapta bol resimlemeler eşliğinde betimlenen ülkeler ve yörelerden birkaçıdır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (72)