Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

[PALMER, Roger, Earl of Castlemaine]. Das von den Türcken auffs äusserst bedrangte, Aber: Durch die Christliche Waffen der heroischen Republic Venedig auffs tapfferst beschützte Candia..., Frankfurt, Wilhelm Serlin, 1669.

İngiliz asıllı soylu, siyaset adamı ve diplomat Roger Palmer, Earl of Castlemaine (1634-1705), katolik bir aile mensubuydu. Cambridge'de öğrenim görür ve 1660'ta Parlamento üyeliğine seçilir. Fransa ve İtalya'yı gezmiş, Venedik donanmasında görev yapmış, daha sonra ise İngiltere kralı II. Charles'ı Venediklilerle Osmanlılar arasında yıllar süren Girit savaşı hakkında bilgilendirmek görevini üstlenmişti.

Palmer'ın yazdığı şeyler arasında dinsel içerikli birkaç deneme de bulunmaktadır. Diplomat kariyerini sürdürmüş, katolik olması nedeniyle Vatikan'a elçi olarak atanmış, daha sonra ise Londra Kulesine hapsedilmişti. Eşi Barbara Villiers İngiltere kralı II. Charles'ın resmî metresi olarak bilinir.

Palmer'in kral II. Charles'a yolladığı ve Kandiye kuşatmasını anlatan raporlar şehrin düşüşünden (1669) üç yıl önce yayınlanır, flamanca ve almancaya çevrilir ve 1669'da almancada ikinci baskı yapar. Savaşlar tarihinde en uzun sürmüş kuşatmanın sarsıcı tarihçesi kitapta Hristiyanlar tarafından ayrıntılı biçimde anlatılmış hikâyelerle kaydedilir ve şehrin düşüşünden hemen sonra bütün Avrupa dillerinin okurlarına sunulur. Sözkonusu eserde anlatı 1646'da başlayıp her yıl yapılan savaş operasyonlarını, 1667-1668 yıllarında ise daha çözümlemeli olarak her ay vuku bulan olayları sıralar. Kitapta ayrıca o dönemde Girit'te yaşam koşullarını anlatan bir görgü tanığının mektubu da yer almaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (9)