Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BYRON, George Gordon, Lord. The Poetical Works of Lord Byron. With notes, and a memoir of the author, Londra, George Henry and Co., [1849].

İngiliz asıllı romantik akım şairi Lord George Gordon Byron (1788-1824) Cambridge'de öğrenim görür. Doğuştan topal olan Lord Byron huzursuz bir karaktere sahipti. Soylu olmasına karşın varoluş olgusunu soruşturan şair daha insancıl bir dünya için duyduğu özlem ve kaygıyı şiirlerinde akıcı, lirik ve aynı zamanda destansı bir uslupla dile getirir.

Yunanistan'a ilk kez 1809 yılında arkadaşı J.C. Hobhouse ile birlikte seyahat eder. Yanya'yı ziyaret ederler, Tepedelen'de (Tepelen) Ali Paşa ile karşılaşırlar. Daha sonra Byron Atina'ya gelip iki ay kalır ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıkar. İstanbul'dan sonra İzmir, Efes ve Truva'yı gezer. Atina'ya dönüşünde birçok Avrupalı yoldaş ve tanınmış gezginle arkadaşlık yapar ve Peloponez'e kısa bir gezi gerçekleştirir. 1811 yılında memleketine döner ancak maceralı ve sarsıntılı özel yaşamı o devrin bütün salonlarında tartışma konusu olduğundan Byron İngiltere'yi terketmek zorunda kalır. Kısa bir süre İsviçre'de yaşadıktan sonra İtalya'ya yerleşir. Yunanistan isyanının ilânıyla İngiltere'deki Yunansever Cemiyetine (The London Philhellenic Committee) girip 1823 yılında yunansever bir heyetle yeniden Yunanistan'a gelir; amaçları mücadele veren savaşçılara yardım etmektir. Byron 7 Nisan 1824'te Mesolongi'de ölür.

Sözkonusu yayın Lord Byron'un ayrıntılı bir yaşamöyküsünü, şiirlerinin hemen hemen tümünü ve William Shakespeare'in "Tempest" (Fırtına) adlı oyununu içermektedir. Lord Byron'un Yunanistan'da yaşadıkları hem yazışmalarında hem de "Childe Harold’s Pilgrimage" başlıklı otobiyografik şiirinde kaydedilmiştir. Şiirleri büyük yaygınlık kazanmış ve kişiliği her yerde konuşulmuş olan Lord Byron, yürüdüğü yaşam yolunda isyan öncesi ve isyan sırasındaki Yunanistan'ın geçirdiği deneyden kendisi de geçerek olgunlaşmıştı.

Yunanistan'a ilk seyahatinde Atina'da kaldığı süre içinde eski Britanya konsolos yardımcısının dul karısı Teodora Makri'nin evinde konaklamıştı. Bu arada kadının ergenlik çağında olan her üç kızıyla da cilveleşmekteydi. Üç kardeşin en küçüğü olan Tereza'ya ithaf edilmiş "Maid of Athens" (Atina'lı kız) başlıklı şiirinde, Tereza'yı, Atina'nın görülmeye değer bir "anıt"ı gibi göklere çıkararak, ölümlü bir insanken Byron onu ilahileştirir.

Lord Byron siması kuşkusuz Avrupa gezginciliğinin en hatırı sayılır portresi sıfatını korumaktadır. İngiliz toplumunda tartışmalı ve aynı zamanda kabul görmüş bir kişilik olan Byron çağdaşlarının önyargılarını yadsıyarak, düşman tavrı gütmeden ancak saflıktan da uzak durarak, "güneşin memleketi" olan ülkeyi gezer ve hem ülkenin hem özgünlüğüne kapıldığı halkın üzerine şiir duyarlığıyla eğilir. Byron'un şiirleri ve Yunan meselesine kendi öz yaşamını vermiş olması onu "çağdaş Yunanistan'ın bir kahramanı"na dönüştürüyor.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (36)