Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

TANCOIGNE, J.M. Voyage à Smyrne, dans l'archipel et l'ile de Candie, en 1811, 1812, 1813 et 1814; suivi d'une notice sur Péra et d'une description de la marche du Sultan..., ΙI. cilt, Paris, Nepveu, 1817.

İran'ın Fransa elçiliğinde, 1807 yılında, ataşe görevinde bulunan J.M. Tancoigne bu süre içinde üç kez İstanbul'u ziyaret eder. 1812'den 1814 yılına dek Hanya'da Fransız konsolosunun yazmanı görevinde bulunur. Bu nedenle İstanbul'dan İzmir'e oradan da bir tekneyle (tek yelkenli "sakoleva") Ege adalarına ve en sonunda Girit'e gider.

İlerideki yıllarda yayınladığı seyahatnamesi fransızcadan başka ingilizce olarak da yayınlanır. Tancoigne, antik harabelerden çok Yunanlıların örfleri ve karakterleriyle ilgilenir. Sözkonusu yayında yer alan katlanır gravür Sultan III. Selim'in bayram sırasında tören alayını göstermektedir. Kayda değer bir eser olan bu gravür A.I. Melling'in daha büyük boyuttaki yapıtının bir kopyasıdır. Tancoigne'in bu kitabının birinci cildinde törenin sadrazam eşliğinde giden ön alayını, ikinci ciltteyse bizzat padişahın arabasını çevreleyen yeniçerileri görmekteyiz.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (2)