Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

SONETTI, Bartolommeo Dalli. Isolario, Venice 1485, With an Introduction by Frederick R. Goff, Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum, MCMLXXII [=1972].

Venedikli denizci Bartolomeo – adı büyük bir olasılıkla Bartolomeo Zamberti yada başkalarınca Leonardo da Vinci'nin dostu Bartolomeo Turco idi - denizciler için ada haritaları (isolario) içeren ilk basılmış kitabı yayınlamıştı. Bu kitapta yer alan ada haritaları tahta gravür olup, vezinle, sone biçiminde yazılmış, coğrafya tarih ve arkeoloji içerikli açıklamalar eşliğindedir. Vezinli yazış biçimi 14. ve 15. yüzyıl kitaplarında alışılmış bir şeydi. Yazar ilk dizelerde eserinden sözederken "Periplous Nisson" yani "Adalar seyiri" (yunanca) başlığını kullanır. Eserin ilk baskısı 1485'te gerçekleşir ve 1532'de yeniden yayınlanır.

Bu kitabın yayınından sonra Bartolomeo dalli Sonetti (Soneler yazarı Bartolomeo) lakabıyla anılan yazar, Ege denizi adalarında yaklaşık olarak onbeş kez seyahat eder. Yapıtında, Cr. Buondelmonti'nin yol açıcı elyazması isolariosundan birçok bilgi aktarırken, basılmış ilk ada haritalarından biri olarak denizciler tarafından kolaylıkla kullanılmasını hedeflemekteydi. Haritalarda resifler ve tehlikeli seyir noktaları işaretlenmektedir. Canlı bir halk dilinde yazılmış olan soneler yer adlarını arkaik değil çağdaş söylenişleriyle vermekte. Metinde ayrıca Dante ve Vergilius'un etkileri ve onları çağrıştıran birçok lirik dil sürçmesi sezilmektedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (50)