Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

REUILLY, Jean Baron de. Voyage en Crimée et sur les bords de la Mer Noire, pendant l'année 1803..., Paris, Bossange, Masson et Besson, 1806.

Fransız asıllı siyaset adamı Jean baron de Reuilly (1780-1810) kitabının önsözünde belirttiğine göre 1803 yılında Kırım'a seyahat eder, orada kaldığı süre içinde edindiği izlenimleri Fransa kralına sunduğu bir kitapta yayınlar. Verdiği bilgileri daha eski benzer bir kitaptan aldığını yazan Reuilly sözettiği bu eski yayından birçok alıntı kullanır. Kırım'dayken P. S. Pallas ile görüşür, Pallas Reuilly'yi yörenin ekonomik ve toplumsal durumu hakkında etraflıca bilgilendirir.

Saint Petersburg'dan Odessa'ya oradan da Kırım'a devam eden yolculuğunun seyahatnamesi, yarımadanın coğrafya ve doğasına ilişkin bir betimleme, kısa bir tarihçe, Rus hakimiyeti sırasında siyasal ve ekonomik durum, halkın kamu ve özel yaşamına ilişkin ayrıntılar ve Sivastopol'un bir betimlemesi gibi konular içermektedir. Kitapta Reuilly'nin bu yörede biriktirmiş olduğu sikkeleri gösteren tablolar, Odessa'nın ithalat ve ihracat ticareti, 1803 yılında ürünlerin fiyatları içerilmektedir. Ayrıca Sivastopol limanının ayrıntılı bir haritası da yer almaktadır.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (11)