Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

BELLIN, [Jacques-Nicolas]. Decription Géographique du Golf de Venise et de la Morée. Avec des remarques pour la Navigation et des Cartes et Plans des Côtes, Villes, Ports et Mouillages, Paris, Didot, M.DCC.LXXI [=1771].

Fransız asıllı haritacı, hidrografi uzmanı ve fransız donanmasında mühendis olan Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772) Paris'te doğar. Denizcilik Akademisi ve Londra'da Royal Society derneğinin üyesiydi. Elli yıllık meslek yaşamı boyunca denizcilikle ilgili birçok kitap, sayısız harita ve Atlaslar yayınlar. Kuzey Amerika'daki Fransız sömürgelerini gösteren haritaları en yüksek doğruluklu olanlardandır. Bellin ayrıca Diderot'nun Ansiklopedisi için bine yakın madde kaleme alır. Yaptığı haritalar şimdi Fransa Milli Kütüphanesinde korunmaktadır.

Bunlar dışında Bellin Adriyatik denizi, İyon denizi ve Peloponez'de tüm kıyıları ve demir atma noktalarını çizme görevini üstlenir. Yerinde yaptığı inceleme, sahil çizimleri dışında, kaydettiği ve kaldığı yerlerle ilgili bilgiler de içermekte. Bellin, kitabında kaleler ve antik yer adlarına ilişkin bilgiler için kuşkusuz daha eski portolan haritaları ve coğrafya kitaplarından yararlanmıştır. Bunlar dışında, eserinde, bir ziyaretçinin büyük şehirlerden uzak köy ve daha başka yerlere ilk olarak yaptığı bir keşif yürüyüşünün kaydını okumaktayız.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (53)